Kakvo je zdravstveno stanje Platane u Nedelišću?

Nakon što je tijekom rujna 2017. godine obavljena rezistografija te procjena statike Platane u Nedelišću u nastavku iznosimo rezultate istraživanja iz Elaborata procjene zdravstvenog stanja Platane u Nedelišću autora dr.sc. Milana Perneka iz Hrvatskog šumarskog instituta. 

Temeljem VTA pregleda, procjne SIA i TRAQ metodom te rezistografskom izmjerom donosi se sljedeći zaključak:
– zdravstveno stanje stabla platane je dobro;
– rizik loma debla je nizak;
– nema centralne truleži na bazi krošnje, grane su sigurne;
– tlo je zbito, ali ne u mjeri koja bi narušavala vodozračni režim;
– površinsko korijenje na udaljenosti 6,0 m i više, mogu se odstraniti bez da će narušiti statiku ili vitalitet stabla.

Kako bi se stablo platane održalo što duže treba se izvršiti orezivanje koje bi trebalo kombinirati:
– sanitarnu rezidbu i
– redukcijsku rezidbu.

Sanitarnim rezom treba ukloniti sve suhe grane i dijelove sa početkom truleži, a redukcijom se treba krošnja po obodu skratiti sa 2 m (10%), s time da se ne naruši habitus. Orezivanje treba napraviti unutar 2 godine. Obzirom da mjera nije hitna, orezivanje po mogućnosti obaviti u proljeće (krajem travnja/početkom svibnja), kada će stablo na mjestu reza najbolje formirati (CODIT).

Izvor: Pernek, M. (2017): Procjena zdravstvenog stanja platane (Platanus x acerifolia) u Nedelišću – elaborat, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.