Postavljene kućice za gniježđenje zlatovrane

Proteklih dana je na području središnjeg Međimurja postavljeno 5 kućica za gniježđenje zlatovrane (Coracias garrulus). Kućice su postavljene na potencijalne lokacije gniježđenja koje su definirane s hrvatskim i austrijskim ornitolozima, a na pogodnim stablima na visini od 6 metara. Kućice su donacija austrijskog kolege Bernarda Wiesera (iz zaštićenog područja Vulkandland u Štajerskoj) koji se bavi repopulacijom zlatovrane na području Austrije. Postavljanje kućica za gniježđenje aktivna je mjera očuvanja zlatovrane jer osigurava ponudu mjesta za gniježđenje. 

Zlatovrana je ptica koja nastanjuje otvorena, sunčana staništa s razbacanim starim stablima, stare otvorene šume, drvećem obrasle obale rijeka i sl. Gnijezda gradi u dupljama, ponekad u pukotinama stijena ili građevina. Plijen pretražuje s pogodnih stršaka u obliku suhih grana ili žica dalekovoda, uglavnom iznad oranica ili kratke vegetacije koja joj omogućuju hvatanje velikih kukaca.

Sl. 1 Zlatovrana
Foto: Bernard Wieser

Za vrijeme selidbe, najčešće proljetne, od travnja do početka lipnja, pojedinačne se ptice viđaju u čitavoj Hrvatskoj. Zlatovrana ne gnijezdi na području Međimurske županije od 1980-ih godina zbog intenziviranja poljodjelstva tj. nedostatka duplji djetlića i travnjaka na otvorenim poljoprivrednim površinama te povećane opasnosti od trovanja ptica zbog akumuliranja pesticida u organizmu. Posljednje prstenovanje zlatovrane na području Međimurske županije zabilježeno je sredinom 1950-ih godina.

Sl. 2 Postavljanje kućica na pogodna mjesta za gniježđenje

Izvor podataka:

Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.