Plan upravljanja za livadne plavce

Sredinom svibnja primili smo obavijest iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kako slijedi:

obavještavamo Vas da su u okviru projekta “Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)”, financiranog u okviru OPKK 2014-2022,  pokrenute i projektne aktivnosti za izradu stručne podloge za plan upravljanja za livadne plavce.

Za izradu stručne podloge sklopljen je ugovor s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, ispred kojeg će projektne aktivnosti voditi dr. sc. Martina Šašić Kljajo i Sonja Karoglan Todorović. Sve aktivnosti koje su predviđene ovom komponentom projekta možete pronaći u projektnoj dokumentaciji u privitku.

o o o

Neke procese u zaštiti prirode na županijskoj razini potiče i financira država, kao što je slučaj kod ove Izrade prijedloga planova upravljanja za konkretnu vrstu. Izražavamo zadovoljstvo odabranim stručnjakinjama / konzultanticama, jer smo već imali prilike surađivati s njima upravo na pitanjima odnosa poljoprivredne prakse i očuvanja prirode na istim lokalitetima.