Početna konferencija projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Početna konferencija projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ održana u utorak 19. lipnja na Plitvičkim jezerima okupila je predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih i lokalnih javnih ustanova u zaštiti prirode kao i Hrvatskih voda  –  korisnika, partnera i svih suradnika ovog do sada najvećeg EU projekta u sektoru zaštite prirode.

Ispred Međimurske prirode, konferenciji su nazočili ravnatelj Siniša Golub i stručni suradnik za projekte Zoran Šardi.

Detaljnju objavu HAOP-a pročitajte na ovom linku.