Siječanj 2019. : Kolumna ravnatelja

Evo nas na početku možda i najzahtjevnije godine u dosadašnjem postojanju Javne ustanove. U 2019. godinu ušli smo s brojnim obavezama koje proizlaze iz projekta Med dvemi vodami, a koji je financijski težak kao deset redovnih godina u poslovanju ustanove. A to je tek projekt, nadgradnja osnovnog rada ustanove koji je veći iz godine u godinu. Istovremeno, na obzorju se pomaljaju novi projekti i akcije poput izrade Planova upravljanja za NATURA 2000 područja u kojima ustanova mora biti vodeći element akcije.

Ponajprije treba istaknuti da je Općina Kotoriba 2019. godinu proglasila Godinom bijele rode te da će se sve aktivnosti provesti u suradnji s Međimurskom prirodom. Na tragu prethodnih godina kad smo slavili kockavicu, drijemovca i jelenka, ove godine u fokusu će biti ptica-selica koja se uvijek vraća u Međimurje, a koju kao ustanova stručno i profesionalno pratimo već puno desetljeće. Stručna voditeljica ustanove dr.sc. Mihaela Mesarić o tome je objavila opširni članak u Hrvatskom kajkavskom kolendaru za 2019. godinu.

 

Ergela međimurskog konja u Žabniku koja djeluje u sastavu Javne ustanove sastoji se od osam kobila na 8 hektara u Općini Sveti Martin na Muri. Da bi se ostvario pomak u brojnosti jedinki te pasmine, potrebno je učiniti mnogo koraka koje Javna ustanova ne može učiniti sama. Po tom pitanju radi se mnogo, ali rezultat je još uvijek neizvjestan. Kao i uvijek kad se radi o kritično ugroženim vrstama ili u ovom slučaju pasminama.

 

Čuvari prirode i nadalje rade na terenu. Zahvaljujući projektima koje ustanova provodi, ekipirali smo Stručnu službu, pa će čuvarima prirode ostati više vremena za rad na terenu, s dionicima koji konstruktivno doprinose procesima očuvanja prirode, ali i s onima koji spram prirode nemaju baš plemenitih namjera. U približavanju žiteljima Međimurja, čuvarima prirode pomaže projekt Connecting with Nature.

Stručna služba će u 2019. godini imati ogromne zadaće. Opet, osim redovnog rada koji proizlazi iz Zakona o zaštiti prirode i svih međunarodnih sporazuma, pokreću se procesi izrade Planova upravljanja za NATURA 2000 područja, a time i de facto za sva zaštićena područja u Međimurju. Osim rada s dionicima, stručna služba morat će napraviti nacrte tih Planova, prodiskutirati ih sa svim dionicima kako bi se osiguralo sudjelovanje javnosti, te u konačnici iznjedriti gotove Prijedloge planova upravljanja. To će biti nimalo lagani zadatak, ali kao ustanova nikad nismo bježali pred izazovima.

Stručno osposobljavanje za poslove čuvara prirode u 2019. godini prolazit će najmanje jedna osoba. U tu ćemo mladu i visokoobrazovanu osobu ulagati svoje znanje i vrijeme, u nadi da će – po okončanju osposobljavanja – biti spremna za kvalitetni doprinos sustavu zaštite prirode u Hrvatskoj.

 

Iako se u javnosti premalo ističe ta činjenica, Regionalni park Mura-Drava sastavni je dio Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav već od 2012. godine. S jedne strane ponos, s druge strane velika obaveza da baštinom koju su nam ostavili naši preci upravljamo na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Sve pod paskom UNESCO-a koji je prepoznao napore Republike Hrvatske u očuvanju koridora nizinskih rijeka Mure, Drave i Dunava.

(…)