Novi sjaj platane u Nedelišću

Ovih su dana izvršeni radovi revitalizacije platane u Nedelišću kao rezultat istraživanja zdravstvenog stanja provedenog 2017. godine. Platana u Nedelišću prvi je zaštićeni prirodni objekt u Međimurju (od 1963. godine) i jedno od najvećih stabala uopće u Hrvatskoj te kao takvo zahtijeva posebne mjere njege i sanacije. Radove sanacije izvršili su posebno obučeni penjači arboristi … Continue reading Novi sjaj platane u Nedelišću