Zelena čistka 2019.

Zelena čistka dio je globalne akcije World Cleanup koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada prema principu: svatko očisti svoj kraj, a zajedno ćemo očistiti cijelu HRVATSKU!

Ideja za ovaj projekt krenula je iz estonske građanske inicijative Let’s do it! (Učinimo to!) koja je 3. svibnja 2008. godine okupila 50 000 volontera, koji su u cijeloj zemlji uklonili 10 000 tona otpada u samo pet sati. U Hrvatskoj se inicijativa redovito provodi od 2012. godine i najveća je ekološka volonterska akcija u kojoj svake godine sudjeluje preko 50 000 volontera koji prikupe od 3 do 6 000 tona otpada.

Ciljevi su inicijative:

  • osvijestiti javnost o važnosti primarnog odvajanja otpada
  • okupiti volontere i organizacije u zajedničkoj akciji čišćenja 12. ili 13. travnja 2019.
  • očistiti ilegalno odložen otpad u cijeloj Hrvatskoj
  • podignuti svijesti o stvaranju i odlaganju otpada te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju
  • povezati predstavnike svih sektora za realizaciju zajedničkog cilja, čišće Hrvatske
  • utjecati na promjenu vrste i/ili količine materijala koji se koriste za ambalažu u proizvodnji i uslugama

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode organizira Zelenu čistku na području novootvorene poučne staze Kuršanski lug u Općini Nedelišće, koja je ujedno i dio zaštićenog područja Regionalni park Mura-Drava.

Akcija će se održati u petak, 12. travnja 2019. godine od 13 sati. Ako nam se želite pridružiti javite se na medjimurska.priroda@gmail.com ili na broj telefona 040 866 297. Potrebne su vam radne rukavice i malo dobre volje!

Udružimo napore kako bismo pokazali koliko nam je stalo do prirode i okoliša te što sve možemo učiniti u samo jednom danu!