Međimurske retencije u punoj funkciji

Ovih dana, međimurske retencije opet su u punoj funkciji obrane od poplava. Retencije su vodnogospodarski objekti koji zadržavaju viškove vode, posebno bujice koje se iz gornjeg slijevaju prema središnjem Međimurju. Time se naselja štite od štetnog djelovanja voda. Retencije odlično ispunjavaju i druge uloge u prostoru, između ostalog služe kao oaze biološke raznolikosti te nadopunjuju krajobraz. Javna ustanova Međimurska priroda objavila je knjigu o međimurskim retencijama 2016. godine, pa koga ta tematika zanima više, knjigu može posuditi u knjižnicama (uključujući knjižnicu Javne ustanove) ili kupiti kod nas kao nakladnika. U nastavku objave, pogledajte izvornu vijest o objavi knjige.

izvorna objava od datuma 16.03.2016.


Medjimurske retencije_2016
U nakladi Javne ustanove, povodom Svjetskog dana voda iz tiska izlazi nova knjiga pod naslovom: Međimurske retencije – ogledi o vodnom fenomenu. Riječ je o šestoj knjizi u nakladi ustanove, te prvoj ikad na temu međimurskih retencija. O kakvim se to vodnim fenomenima radi? Saznajte na promociji knjige.

Promocija knjige održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka s početkom u 18.00 sati u Knjižnici “Nikola Zrinski” u Čakovcu. O knjizi će govoriti autorice, urednik  te recenzent.

 

Retencije ili mikroakumulacije su objekti koji zadržavaju velike vode koje dolaze potocima iz gornjeg Međimurja tijekom obilnih i naglih oborina te tako sprječavaju poplave u Čakovcu i okolnim naseljima. Retencija Selnica štiti grad Mursko Središće, a retencija Vučkovec pak Toplice Sveti Martin. Također, unutar pedesetak godina koliko postoje, retencije s okolnim prostorom postale su savršeno stanište za brojne biljne i životinjske vrste, pa danas o njima možemo govoriti kao o pravim malim oazama bioraznolikosti u inače gusto naseljenom i urbaniziranom središnjem Međimurju.

Posljednjih godina, na retencijama su zabilježene pojave rijetkih i ugroženih vrsti, primjerice ptica vodomara i bukoča (orao ribar), a i biljni svijet obiluje zanimljivim autohtonim vrstama. Nažalost, sustavna prirodoslovna istraživanja na retencijama nisu obavljana, što zbog prioriteta na drugim lokacijama, što zbog činjenice da se retencije dosad nisu percipirale kao vrijedna staništa. No, to ne umanjuje njihov značaj u smislu vrijedne prirode izvan zaštićenih područja.

Tri autorice – dr.sc. Mihaela Mesarić, dr.sc. Ines Virč i Monika Cindrić, prof. biologije i kemije – napisale su prvo publicističko djelo na temu međimurskih retencija, koje iz tiska izlazi povodom Svjetskog dana voda 2016. godine. To je šesta knjiga u nakladi ustanove koja ima ISBN. Knjiga na 88 (72 CB + 16 u boji) stranica u tri poglavlja donosi tri znanstvena pogleda na retencije: geomorfološki, botanički i jezikoslovni odnosno hidronimijski. Opširni predgovor knjizi napisao je mr.sc. Siniša Golub. ravnatelj ustanove.