Održan kick-off sastanak projekta Partneri za prirodu

U petak, 17. svibnja 2019., u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu održan je kick-off sastanak partnera na projektu Partneri za prirodu.

Projekt je financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a opći cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Kroz projekt će biti istraženi postojeći modeli za upravljanje zaštićenim područjima te će na kraju biti predložen model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, projekt će se baviti specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te će i ovdje pokušati ponuditi održivo rješenje.

Na sastanku su dogovorena opća pravila međusobne komunikacije i suradnje, nakon čega su sudionici zajedno prošli kroz sve projektne aktivnosti te rasporedili odgovornosti i odredili okvirne datume za najvažnije od njih. Osim toga, raspoređene su i odgovornosti oko administriranja projekta te izvještavanja projektnim aktivnostima.

Uz Zelenu akciju / Friends of the Earth Croatia, partneri na projektu su tri javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode) te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.