Rezultati akcije spašavanja vodozemaca 2019.

I ove godine uspješno su provedene akcije spašavanja vodozemaca na dvije crne točke u Međimurju. Jedna je prometnica Črečan – Macinec u Općini Nedelišće gdje je postavljena zaštitna ograda u duljini od 450 metara, dok drugu čine dvije prometnice u Općini Selnica (Stepinčeva ulica i Čakovečka ulica) gdje je ukupna duljina zaštitne ograde iznosila 820 metara.

 

Tijekom punih pet tjedana u mjesecu ožujku i travnju volonteri su svakodnevno kantama prenosili vodozemce preko prometnice i odnosili ih u blizinu vodene površine gdje odlaze na mriješćenje tj. polaganje jajašaca.

Na crnoj točki u Općini Nedelišće prenesene su 322 jedinke vodozemaca. Očekivano najzastupljenija vrsta bila je smeđa krastača (Bufo bufo) (Slika 1.) s ukupno 300 spašenih jedinki, a preneseno je još 19 jedinki šumske smeđe žabe (Rana dalmatina) i 3 jedinke malog vodenjaka (Lissotrion vulgaris). Tijekom provedene akcije zabilježeno je u prosjeku 7 do 8 automobila u 20 minuta.

Slika 1. Smeđa krastača (Bufo bufo)

 

Na crnoj točki u Općini Selnica prenesena je 2301 jedinka vodozemaca. Najbrojnija je također bila smeđa krastača s ukupno 2293 jedinke, dok su preostalih 8 bile jedinke šumske smeđe žabe. Tijekom provedene akcije zabilježeno je u prosjeku 48 automobila u 20 minuta (Čakovečka ulica).

Broj spašenih jedinki vodozemaca ove je godine najmanji u svih sedam godina provođenja akcije (Slika 2.), što znači da je i migracija bila manjeg opsega. Prije svega, razlog tome mogli bi biti nepovoljni vremenski uvjeti koji su se očitovali sušnom zimom te niskim temperaturama zraka tijekom razdoblja provođenja akcije, pri čemu je srednja jutarnja temperatura iznosila 5,7 °C, a srednja večernja temperatura 9,7 °C.

Slika 2. Kretanje brojnosti spašenih jedinki vodozemaca kroz godine provođenja akcije.

 

Uz navedene razloge smanjenja migracije, opće je poznata informacija da su vodozemci jedna od najugroženijih skupina životinja na Zemlji i da čak trećini do dvije trećine poznatih vrsta vodozemaca prijeti izumiranje. Glavni je razlog tome promjena korištenja zemljišta koja rezultira gubitkom vrijednih staništa, kako globalno, tako i u našem Međimurju. Kao dobri ekološki indikatori, vodozemci su svojevrsne naočale kroz koje možemo vidjeti veliku istinitu priču koja se događa na Zemlji.

Stoga su akcije ovakvog tipa hvalevrijedne i potrebno ih je provoditi i u budućnosti kako bi se pratio daljnji tijek kretanja migracija vodozemaca te kako bi se nastavilo s edukacijom mladih naraštaja i osvješćivanjem javnosti o važnosti vodozemaca u našem okruženju.

Zahvaljujemo Općini Nedelišće i Općini Selnica na potpori te ekološkoj udruzi Platana i svim marljivim volonterima koji su svojim malim koracima učinili velike korake za opstanak bioraznolikosti.