Bez aktivne suradnje s poljoprivrednicima nema zaštite leptira

Činjenicu da je šire područje Bedekovićevih graba te ono oko Goričana značajno stanište ugroženih vrsta danjih leptira (velikog i zagasitog livadnog plavca) ne treba posebno ponavljati. Ono o čemu se vlasnici tih livada trebaju informirati je mogućnost ostvarivanja financijskih potpora zbog činjenice da je navedeno područje ekološka mreža Natura 2000. Konkretno, radi se o potpori za IAKS mjere koje se financiraju kroz program Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Trenutno je u tijeku i proces izrade plana upravljanja livadnim plavcima koji će definirati aktivnosti za očuvanje ovih ugroženih vrsta za razdoblje od narednih 10 godina.  Veliki i zagasiti i livadni plavac se u Hrvatskoj bilježe na vlažnim livadama u Međimurskoj, Varaždinskog i Koprivničko-križevačkoj županiji. 

Mjera za zaštitu leptira, zagasitog i velikog livadnog plavca, može se provoditi na značajnim površinama Međimurske županije. Poljoprivrednici mogu ostvariti visinu potpore od 274 EUR po hektaru ukoliko se odluče gospodariti svojim vlažnim travnjacima na prirodi prihvatljiv način. Konkretno, radi se o košnji do 15. lipnja ili iza 15. rujna svake druge godine. Ovim putem apeliramo na poljoprivrednike da se za dodatne informacije i postupak kako zatražiti potporu obrate Ministarstvu poljoprivrede. Kontakti su OVDJE.

Nije prikladno da Bedekovićeve grabe i druge vlažne livade Međimurja budu pokošene u netradicionalno razdoblje odnosno 5. ili 15. kolovoza. Košnjom u krivo vrijeme narušava se životni ciklus leptira i tako utječe na njihovu veliku smrtnost i izumiranje na tom lokalitetu. Trenutni instrument zaštite vlažnih livada i leptira je dobrovoljan tako da bez suradnje i aktivnog uključivanja poljoprivednika neće biti zaštite ni staništa ni leptira.

Sl. 1 Parenje zagasitih livadnih plavaca na ljekovitoj krvari u Bedekovićevim grabama

Za kraj, moramo naglasiti da je na samom području spomenika prirode Bedekovićeve grabe prisutna preintenzivna traktorska košnja. Ovim putem pozivamo sve poljoprivrednike koji gospodare vlažnim livadama na tom području da nam pomognu u zaštiti biološkog blaga Međimurja te da ne pokose svoje livade za otavu u kolovozu već pričekaju sredinu rujna, a za kompenzaciju izgubljenog na kvaliteti otave da se uključe u sustav financijskih potpora.

Višo o financijskim potporama saznajte OVDJE.