Posjetite Kuršanski lug ove nedjelje 25. kolovoza!

Putujete li često preko mosta prema Varaždinu? Pogledate li preko mosta kako mirno i ustrajno teče rijeka Drava? Osvrnete li se malo ranije, pogled će vam s desne strane pasti na divnu zelenu šumu: Kuršanski lug. U povijesnim knjigama zabilježeno je da je upravo u Kuršanskom ili Kuršanečkom lugu stradao Nikola VII. Zrinski 1664. godine. U to vrijeme šuma Kuršanskog luga nije bila ograničena samo na jedan manji dio uz Dravu već se protezala kilometrima diljem rijeke Drave. Danas je čovjek više od 60% prirodnih staništa prilagodio sebi. Stoga je vrlo važno da barem dio prirodnih staništa ostavimo divljim biljnim i životinjskim vrstama za život. Ostavimo li rijeku da teče, a šume da rastu od njih možemo dobiti nemjerljivo mnogo. Učili smo u školi da od šuma dobivamo papir, drvo za potpalu i drvo za namještaj. Međutim, ne smijemo nikako zanemariti i vrijednosti koje nam daje šuma ukoliko ostaje neposječena. Osim proizvodnje kisika bez kojeg ne možemo disati, šume nam pročišćavaju vodu bez koje ne možemo živjeti, a i štite nas od poplava, pročišćavaju onečišćen zrak, povoljno utječu na klimu i pružaju dom mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Osim svih ovih esencijalnih koristi koje dobivamo od šuma, šume nas štite od vjetra, buke, prašine, a u ljetnim mjesecima pružaju nam odličan bijeg od vrućina i vreve ljudi. U Kuršanskom lugu danas stoji poučna pješačka staza posvećena poginulim policajcima u domovinskom ratu, a table opisuju prirodne vrijednosti šuma koje nas okružuju. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite u poučnoj šetnji Kuršanskim lugom u nedjelju 25. kolovoza s početkom u 17 sati. Dođite, sakrijte se od vrućina i prošećite s nama! Mjesto polaska je ispred glavne table, a lako je dostupno autom.

Poveznica na mjesto okupljanja: https://goo.gl/maps/nWBuCmtvNk32CM7b7