Uredba vezana uz šume

U Narodnim novinama broj 87/2019 od 13. rujna 2019. objavljena je Uredba o osnivanju prava građenja i  prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Bilo bi dobro da se svi zainteresirani upoznaju sa sadržajem Uredbe, jer je ista već izazvala dosta polemika u stručnoj i aktivističkoj javnosti. Link na Uredbu je u nastavku objave.

 

 

Uredba je dostupna na ovom linku Narodnih novina.