07. listopada: Dan zaštite Dinarida

Generalna Skupština Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida proglasila je 7. listopad Danom zaštite Dinarida. Cilj proglašenja je naglašavanje značaja prirodne i kulturne baštine zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnih bogatstava i kulturno-povijesnih vrijednosti ovog vrlo posebnog mjesta u Europi.

Dan zaštite Dinarida obilježava se ove godine po prvi puta u zemljama Dinarida koji predstavljaju jedan od najvećih planinskih lanaca u Europi. Dinaridi povezuju osam zemalja jugoistočne Europe: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Naziv Dinaridi potječe od imena planine Dinare, koja se nalazi na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koja se prostire u središnjem dijelu planinskog vijenca.

Ovaj jedinstveni reljef, u kombinaciji s klimatskim utjecajima doveo je do stvaranja različitih vrsta vegetacije tijekom vremena. Karakterizira ih velika biološka raznolikost s brojnim endemskim i reliktnim vrstama. Bogata kulturna i povijesna baština i danas je jedno od glavnih obilježja ovog područja.

Prostor Dinarida od davnina je prepoznat od strane ljudi kao pogodno mjesto za život. Postoji mnogo ostataka ranijih civilizacija o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta. Od brončanog doba, preko antičke Grčke, Rimskog carstva, Bizanta, Mletačke Republike, do Osmanskog carstva i Austro-ugarske monarhije, na području Dinarida su se smjenjivali narodi i kulture, stvarajući bogatu povijest i tradiciju ovog prostora. Bogato kulturno-povijesno nasljeđe i danas predstavlja jedno od glavnih obilježja ovog prostora.

o o o

Parkovi Dinarida financijski su pomogli realizaciju projekta “Connecting with Nature” u sklopu kojeg je Međimurska priroda napravila značajan iskorak prema informiranju javnosti o zadaćama čuvara međimurske prirode. Projekt se provodio od svibnja 2018. godine, a okončan je na proljeće ove godine. U projekt je bila uključena i eko-udruga ZEO Nobilis iz Čakovca.