„Partneri za prirodu“ u posjetu Švicarskoj

Od 21. do 25. listopada 2019., u sklopu projekta „Partneri za prirodu“, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode sudjelovala je na studijskom putovanju u Švicarsku.

Putovanje je organizirala Zelena akcija, a na putovanju je sudjelovalo deset ljudi iz Hrvatske, uključujući predstavnike i predstavnice okolišnih udruga (Zelena akcija, BIOM, Brodsko ekološko društvo – BED, Zeleni Osijek), javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Zeleni prsten, PP Lastovsko otočje, Međimurska priroda), Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Međimurske županije. Domaćin je bio švicarski partner na projektu, Pro Natura.

U sklopu putovanja posjetili smo dva regionalna parka prirode (Parc naturel „Gruyère-Pays d’Enhaut” i Parc naturel „Jura Vaudois”), dva prirodna rezervata (“La Pierreuse” i “Grande Cariçaie”), lokalnu kooperativu za proizvodnju sira „L’Etivaz“ te Pro Naturin centar za posjetitelje u Champ-Pittetu, na obali jezera Neuchatel. Sudionici/e su se tijekom posjeta imali/e priliku detaljno upoznati sa sustavom zaštite prirode u Švicarskoj, kao i s različitim modelima uključivanja dionika u procese planiranja upravljanja zaštićenim područjima. Važna tema koja se provlačila kroz čitavo putovanje bila je i način na koji očuvana priroda može poslužiti kao potpora lokalnom održivom razvoju.

Posjet je predstavljao i odličnu priliku za umrežavanje različitih aktera uključenih u zaštitu prirode, kako švicarskih i hrvatskih institucija i udruga, tako i samih sudionika/ca iz Hrvatske te se nadamo da će iz njega proizaći i neki budući zajednički projekti i suradnje.

Projekt „Partneri za prirodu“ financiran je putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Projekt koordinira Zelena akcija, a partneri su javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda te švicarska nevladina organizacija Pro Natura/Friends of the Earth Švicarska.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.