Održan konzultativni sastanak u sklopu projekta Partneri za prirodu

Na Međunarodni dan biološke raznolikost i Dan zaštite prirode u RH, 22. svibnja, održan je prvi konzultativni sastanak u cilju jačanja suradnje na održivom upravljanju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom. Sastanku su nazočili predstavnici općina, turizma, kulture, udruga i LAG-a koji su svojim prostornim smještajem i djelatnošću vezani uz područje ekološke mreže Natura 2000 u Gornjem Međimurju, točnog naziva Međimurje HR2001347.

U fokusu sastanka bilo je očuvanje strogo zaštićenih i kritično ugroženih vrsta leptira – velikog i zagasitog livadnog plavca i područja na kojima oni obitavaju, s osobitim naglaskom na spomenik prirode Bedekovićeve grabe u Općini Sveti Juraj na Bregu.

Veliki livadni plavac na krvari

 

U prvom dijelu sastanka djelatnica Međimurske prirode Sara Janković održala je predavanje o biologiji, ekologiji i uzrocima ugroženosti livadnih plavaca te na temelju nedavno izrađene Stručne podloge za prijedlog Plana upravljanja livadnim plavcima (Phengaris teleius i Phengaris nausithous) s akcijskim planom iznijela preporučene prijedloge mjera za očuvanje livadnih plavaca te smjernice za održivo upravljanje njihovim staništima. Stručna voditeljica Ustanove Mihaela Mesarić zatim je predstavila projekte Međimurske prirode koji uključuju interpretaciju i turističku promociju područja zanimljivih za livadne plavce, nakon čega je sljedila konstruktivna rasprava svih sudionika sastanka te su doneseni prijedlozi za daljnju suradnju, bez koje nema učinkovite zaštite prirode kao ni održivog socio-ekonomskog razvoja. Na samom završetku sudionicima je prezentiran novi Centar za posjetitelje Med dvemi vodami koji je pred otvorenjem.

 

Obraćanje ravnatelja Međimurske prirode sudionicima sastanka

 

Sudionici konzultativnog sastanka

 

Projekt Partneri za prirodu financiran je putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Projekt koordinira Zelena akcija, a partneri su javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda te švicarska nevladina organizacija Pro Natura/Friends of the Earth Švicarska.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.