Obavljeni zahvati na Arpadu iz Vidovca i ginku iz Dubrave

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode upravlja sa devet zakonom zaštićenih stabala na ukupno sedam lokaliteta u Međimurskoj županiji. To su dvije platane u Svetom Urbanu u dvorištu vinarije Lovrec, Platana u Nedelišću, Tulipanovac na privatnom posjedu u Vučetincu, dvije glicinije ispred Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, magnolija u dvorištu osnovne škole u Pribislavcu, hrast lužnjak u središtu naselja Donji Vidovec te ginko ispred Doma zdravlja u Donjoj Dubravi.

Početkom ožujka obavljeni su zahvati orezivanja i učvršćivanja grana na stablu ginka u Donjoj Dubravi. Orezane su grane koje su bile naslonjene na krov obližnje zgrade te je orezana jedna od dominantnih grana koja je pod većim kutom otklonjena od centralne osi i učvršćena pomoću gurtne iznad žice elektrodistribucijske mreže. Radove je izvodila tvrtka CEDRUS FOREST d.o.o. te su radovi obavljeni za vrijeme mirovanja vegetacije. Stablo je dobrog zdravstvenog stanja te će se nadalje pratiti rast i razvoj.

Drugom polovicom svibnja izvedeni su radovi na orezivanju hrasta lužnjaka zvanog Arpad u Donjem Vidovcu u dvije faze. Prvom fazom obuhvaćeni su radovi orezivanja suhih i opasnih grana unutar krošnje stabla uz pomoć spleta užadi koja su radnicima osiguravale sigurnost, drugom fazom obuhvaćeni su radovi pomoću dizalice sa košarom kojom su orezane suhe i nestručno orezane grane iz ranijeg razdoblja. Radove je izvodila tvrtka Urbani šumari d.o.o. iz Zagreba. Stablo je dobrog zdravstvenog stanja te nije izvor opasnosti za prolaznike i promet.

Radove su financirale općine Donji Vidovec i Donja Dubrava na čijem se području nalaze hrast lužnjak zaštićen u kategoriji spomenik prirode i ginko zaštićen u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.