U Zagrebu održana tribina o suradničkim vijećima u zaštićenim područjima

Djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode kao partneri na projektu Partneri za prirodu sudjelovali su na tribini Suradnička vijeća u zaštićenim područjima – što smo naučili i kako dalje? koju je organizirala Zelena akcija, 9. srpnja 2020. u Zagrebu.

Važnost uključivanja lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih dionika (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, turizam…) za održivo i transparentno upravljanje zaštićenim područjima međunarodno je priznata, a svijest o tome posljednjih 20-ak godina sve više raste i u Hrvatskoj. Javne ustanove zadužene za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, često u suradnji s okolišnim organizacijama civilnog društva, u tom su periodu iskušavale različite modele uključivanja dionika, pri čemu je jedan od najizravnijih osnivanje suradničkih vijeća.

Cilj tribine bio je prikupiti dosadašnja iskustva na tom području, raspraviti probleme u provedbi ovog modela i prepreke njegovom širenju na druga zaštićena područja, te sakupiti prijedloge za njihovo nadilaženje.

Pozivu na tribinu odazvalo se 20-ak sudionika, uključujući predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede, 6 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Hrvatskih šuma, okolišnih NVO-a te predstavnika medija.

Voditelji tribine iz nevladine udruge Zelena akcija

 

Sudionici tribine

Nakon uvodnih izlaganja koja su predstavila konkretna iskustva sa suradničkim vijećima u značajnom krajobrazu Gajna, NATURA 2000 području Odransko polje – Turopolje te parku prirode Lastovsko otočje, uslijedila je rasprava među sudionicima tribine. Gotovo svi izlagači i diskutanti dotaknuli su se sličnih problema, poput poteškoća s osiguravanjem kontinuiteta u radu vijeća uslijed nedostatka financijskih sredstava (vezanost uz projekte), podkapacitiranosti većine javnih ustanova za osnivanje i koordiniranje rada vijeća u svim zaštićenim područjima u njihovoj nadležnosti, gubitka motivacije pojedinih dionika za sudjelovanje u radu vijeća zbog realno vrlo ograničenog autoriteta koji ta tijela imaju pri provođenju donesenih odluka, ali i zloupotrebe samih vijeća od strane nekih dionika. No unatoč svim problemima, većina se sudionika složila da je trud uložen u osnivanje i koordiniranje rada vijeća opravdan, da ona predstavljaju vrijedan izvor informacija s terena i efikasan mehanizam razmjene informacija između različitih sektora, te da se uključivanjem različitih dionika u planiranje mjera zaštite određenog područja povećava vjerojatnost njihovog provođenja čime se osigurava i njegovo dugoročno očuvanje. Osim toga, na tribini je najavljeno i osnivanje novih suradničkih vijeća u nekim zaštićenim područjima koja ih do sada nisu imala.

Tribina je organizirana u sklopu projekta Partneri za prirodu financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Partneri na projektu su Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj vijesti isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.