Započela provedba projekta Riverside

S početkom mjeseca rujna započela je provedba projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav (Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura – Drava – Danube, HUHR/1901/2.2.1/0122) ili skraćeno Riverside. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., ukupne vrijednosti 954.250 eura, od čega je udio Europske unije 85 %, odnosno 811.113 eura.

Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Iz Republike Hrvatske još su četiri partnera: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije. U projektu sudjeluju i dva partnera iz Mađarske: Nacionalni park Dunav-Drava i Županija Zala.

Rijeka Mura

 

Do 31. kolovoza 2022. godine predviđena je provedba niza aktivnosti sa zajedničkim ciljem razvoja i zaštite Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Iznimna vrijednost Natura 2000 vrsta i staništa u ovom je projektu okupila sedam javnih tijela nadležnih za očuvanje prirode u dvije zemlje koja će istraživati određene vrste i staništa, poboljšati njihov ekološki status te predstaviti i promovirati područje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja ovog značajnog zaštićenog područja.

Tijekom projekta bit će izrađeno 17 međunarodnih studija usmjerenih na zajedničko istraživanje odabranih Natura 2000 vrsta poput vretenaca (Odonata), tulara (Trichoptera), vodencvjetokrilaša (Ephemeroptera), kornjaša (Coleoptera), potom rijetkih i ugroženih vrsta vaskularne flore, vodozemaca, sisavaca, riba, gljiva i ptica, od kojih se osobito ističe orao štekavac (Haliaeetus albicilla). Osim za primjenu direktnih mjera zaštite navedenih vrsta i njihovih staništa, rezultati dobiveni istraživanjem uklopit će se u dokument Joint nature Conservation management policy koji se projektom Riverside izrađuje s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Projekt uključuje brojne aktivnosti i događaje poput održavanja dana rezervata biosfere, dana bioraznolikosti, water-party, edukacijskih treninga i radionica, konferencija, seminara, studijskog putovanja, koji će uključivati gotovo 3800 različitih dionika i lokalnog stanovništva. Kao rezultat projekta bit će objavljena i reprezentativna knjiga o Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav te brojni promotivni materijali.

Veselimo se prvim aktivnostima i našoj suradnji sa svima vama, dionicima Međimurske prirode!

This project has been prepared and is being implemented with the financial assistance of the European Union. The content of this material is the sole responsibility of the Međimurje Nature – Public Institution for Nature Protection and under no circumstances does it maintain the position of the European Union and / or the Managing Authorities.