Priroda Međimurja – tema novog broja Meridijana

Izašao je novi 213. broj časopisa Meridijani. Doznajte više o jedinstvenoj prirodnoj baštini Međimurja, posebno onoj službeno zaštićenoj. Briga o njoj pripada Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode. Prvi zaštićeni spomenici prirode bila su pojedinačna stabla te Perivoj Zrinski u Čakovcu, a početkom 21. stoljeća taj status dobivaju velika područja Značajni krajobraz rijeke Mure (2001.), Spomenik prirode Bedekovićeve grabe (2002.) i Regionalni park Mura-Drava (2011.). 

Tema broja je Priroda Međimurja u povodu istoimene fotomonografije koju je izdala Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u suradnji s Meridijanima. Urednica Petra Somek, i sama rođena u Međimurju, uz prekrasne fotografije iz knjige prikazuje službenu zaštitu te regije od 1963. godine, proglašenje prvog zaštićenog spomenika platane u Nedelišću, do danas. Za neke neobične biljke i predjele možda ćete prvi put čuti, a opisuje i novi Centar za posjetitelje Med dvemi vodami. Autori fotografija su: Davorin Mance, Goran Šafarek, Žan Novosel i Siniša Golub.

Tema novog broja časopisa nastala je kao rezultat edukativne medijske kampanje u sklopu projekta Med dvemi vodami. Više o kampanji možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.medjimurska-priroda.info/2020/10/modro-zeleno-blago-medimurja/