Stigla mobilna aplikacija za prijavu invazivnih vrsta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je mobilnu aplikaciju Invazivne vrste u Hrvatskoj koja je namijenjena široj javnosti te putem koje građani mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta koje uoče u prirodi. Mobilna aplikacija Invazivne vrste u Hrvatskoj izrađena je u okviru projekta Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta sufinanciranog od Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.221.322,96 kuna, od kojih je 12.916.704,51 kuna bespovratnih sredstava.

Opis aplikacije navodi sljedeće: namjenjena je svoj zainteresiranoj javnosti, a osnovni cilj aplikacije je razviti mrežu istraživača amatera na terenu koji će dojavljivati i djeliti nalaze stranih i invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj (tzv. “citizen science”) i tako pridonijeti kartiranju stranih i invazivnih stranih vrsta i ranom otkrivanju novih stranih invazivnih vrsta u Hrvatskoj.

Pozivamo građane istraživačkog duha da skinu aplikaciju i prijave invazivne vrste. Invazivne vrste koje možemo pronaći u Međimurskoj županiji su: žljezdasti pajasen, ambrozija, amorfa ili čivitnjača, cigansko perje, divovski svinjski korov, žjezdasti nedirak, tigrasti komarac, hrastova mrežasta stjenica, riba babuška, školjka raznolika trokutnjača, barska nutrija, crvenouha kornjača, signalni rak i mnoge druge.

Također izrađena je službena stranica na kojoj se mogu naći svi podaci o stranim i stranim invazivnim vrstama: http://www.invazivnevrste.hr/

Cilj stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi interaktivnu aplikaciju za dojavu o nalazu invazivnih stranih vrsta, kojom se potiče javnost na aktivno sudjelovanje u bilježenju prisutnosti stranih vrsta na teritoriju Republike Hrvatske. Planirano je povezivanje stranice s Informacijskim sustavom zaštite prirode, čime će biti omogućen interaktivni pregled podataka o stranim vrstama iz baze. (tekst je preuzet sa službene stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/invazivne-vrste-u-hrvatskoj)

 

 

One Comment

Comments are closed.