Partneri za prirodu – održan konzultativni sastanak s dionicima u Zagrebačkoj županiji

Dana 18.02.2021. godine održan je on-line konzultativni sastanak s ciljem boljeg povezivanja organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj. Fokus sastanka je bio na očuvanju najveće kolonije crvenokljunih čigri u kontinentalnoj Hrvatskoj kao ciljne vrste u Natura 2000 području – Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje te POR Sava – Strmec koji je prepoznat kao pticama bitan resurs za pronalaženje hrane.

Na tragu te problematike raspravljalo se o održivom gospodarenju, ekološkim promjenama, zahvatima i modelima upravljanja u tim prostorima. Predstavnicima dionika putem kratkih predavanja predstavljena je povijest istraživanja, ekologija te budući planovi zaštite crvenokljunih čigri kroz projekt „ČIGRA“. Također, kroz predavanje „Aktivnosti i zahvati u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ upoznati su s ciljevima, zadacima i načelima zaštite, mogućim zahvatima i aktivnostima te alatima zaštite unutar tih područja.

Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za poticanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na na njima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja očuvaju, što je i bio jedan od ciljeva ovog sastanka.

Na on-line platformi okupili su se dionici koji djeluju na zaštićenim područjima unutar Posebnog ornitološkog rezervata Sava – Strmec te ekološke mreže Natura 2000 – Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje: predstavnici Javne ustanove za zaštitu prirode, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, ornitoloških udruga, udruga ribiča, lovaca i lađara, gospodarstvenika te OPG-ova.

Sastanak je održan u sklopu projekta “Partneri za prirode” koji je financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u iznosu od 1.400.000 kn. Projekt koordinira Zelena akcija. Partneri na projektu su tri javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj (JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, JU park prirode Lastovsko otočje i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode) te švicarska nevladina organizacija Pro Natura. Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.