Nastavak kartiranja dunavskog vodenjaka

Veliki dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) vrsta je vodozemca koja nastanjuje različita vodena staništa kao što su močvarna područja, porječja nizinskih rijeka, rukavci, mrtvice, poplavna područja, bare, jezera, kanali i jarci do 300 metara nad morem. Ugrožena je vrsta vodozemca, a najveća ugroza im prijeti zbog nestanka prirodnih staništa. 

U Međimurskoj županije je kartiranje započelo 2019. godine kada nije zabilježen ni jedan dunavski vodenjak, ali je zato tijekom 2020. godine ukupno zabilježeno 15 jedinki velikih vodenjaka na pet lokacija u širem području uz Muru i to kod naselja Marof (kod Žabnika), Ferketinec, Peklenica, Novakovec i Domašinec. Kao najbolja metoda istraživanja pokazale su se Ortmannove zamke odnosno kante s otvorima koje plutaju na vodi.

Sl. 1 Ortmannova zamka s nalazom vodenjaka

Prvih toplih proljetnih dana nastavlja se kartiranje dunavskog vodenjaka i sa zadovoljstvom izvještavamo da su 30. ožujka 2021. godine pronađene 4 jedinke na još jednoj novoj lokaciji uz rijeku Muru i to u mrtvici kod Lapšine. Narednih terenskih dana nadamo se nalazima i na novim lokacijama.

Sl. 2 Jedan do zabilježenih vodenjaka iz mrtvice kod Lapšine

Kartiranje za Međimursku prirodu provode istraživači Bruno Schmidt i Daria Kranželić iz Udruge Hyla.

Foto: Sara Janković