Nastavak kartiranja dunavskog vodenjaka

Posted by on 31 ožu. 2021 in Novosti | Tags: , ,

Veliki dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) vrsta je vodozemca koja nastanjuje različita vodena staništa kao što su močvarna područja, porječja nizinskih rijeka, rukavci, mrtvice, poplavna područja, bare, jezera, kanali i jarci do 300 metara nad morem. Ugrožena je vrsta vodozemca, a najveća ugroza im prijeti zbog nestanka prirodnih staništa. 

U Međimurskoj županije je kartiranje započelo 2019. godine kada nije zabilježen ni jedan dunavski vodenjak, ali je zato tijekom 2020. godine ukupno zabilježeno 15 jedinki velikih vodenjaka na pet lokacija u širem području uz Muru i to kod naselja Marof (kod Žabnika), Ferketinec, Peklenica, Novakovec i Domašinec. Kao najbolja metoda istraživanja pokazale su se Ortmannove zamke odnosno kante s otvorima koje plutaju na vodi.

Sl. 1 Ortmannova zamka s nalazom vodenjaka

Prvih toplih proljetnih dana nastavlja se kartiranje dunavskog vodenjaka i sa zadovoljstvom izvještavamo da su 30. ožujka 2021. godine pronađene 4 jedinke na još jednoj novoj lokaciji uz rijeku Muru i to u mrtvici kod Lapšine. Narednih terenskih dana nadamo se nalazima i na novim lokacijama.

Sl. 2 Jedan do zabilježenih vodenjaka iz mrtvice kod Lapšine

Kartiranje za Međimursku prirodu provode istraživači Bruno Schmidt i Daria Kranželić iz Udruge Hyla.

Foto: Sara Janković