Zavičajna i strana vrsta raka u vodotocima Mure i Drave

Invazivna vrsta raka – signalni rak – koju biolozi prate i proučavaju (i) u međimurskim vodama predstavljaju prijetnju ekosustavima te uzrokuju ekološke i ekonomske štete, zbog čega je educiranje stanovništva vrlo važno. Postojanje signalnog raka u Muri dovodi do drastičnog smanjenja populacije zavičajne vrste raka i ostalih vrsta, uz negativan utjecaj na riblju faunu te povećanje erozije zbog visoke gustoće populacije rakova.