Počinje druga faza izrade plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava

Dana 27. travnja 2021. godine održan je treći koordinacijski sastanak između javnih ustanova, stručnjaka za planove upravljanja i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. To je jedan od indikatora završetka prve i skorog početka druge faze izrade plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom 2000“. Kroz navedeni projekt izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i u Međimurskoj županiji. Do kraja 2022. godine planovi upravljanja bi trebali biti usvojeni.

Regionalni park Mura-Drava, kao najveće zaštićeno područje u Međimurskoj županiji, imat će svoj plan upravljanja čijoj izradi je posvećena sva pozornost. Da se podsjetimo, to je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi omogućavaju učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem, a donose se za razdoblje od 10 godina.

Kao rezultat prve faze, napisan je dokument „Priprema i struktura procesa planiranja“. Na njemu je zajedno radilo pet javnih ustanova za zaštitu prirode koje upravljaju područjem parka i stručnjaci za planove upravljanja. Najvažnija komponenta je struktura procesa planiranja izrade plana, odnosno tip, broj i redoslijed planerskih aktivnosti s definiranim ciljevima svake aktivnosti. Nakon potvrde o prihvaćanju navedenog dokumenta od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što je zadnji, ali važan korak, prelazi se na sljedeću fazu.

U fazi koja nam slijedi fokusirat ćemo se na izradu vizije i upravljačke zonacije te na prilagođenu SWOT analizu. To je najteži i najzahtjevniji dio u procesu izrade planova jer obuhvaća traženu identifikaciju i revidiranje vrijednosti, pritisaka i prijetnji te analizu stanja, odnosno situacije po upravljačkim temama. Ne preostaje nam ništa drugo nego „zasukati rukave“ i predati se poslu.

*U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi se projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ koji je započeo još u lipnju 2017., a traje do kraja 2022. godine. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Zavod za zaštitu okoliša i prirode projektni je partner. Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pa tako i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u Međimurskoj županiji.

Tekst pripremila:
Ivana Horvat, dipl. sanit. ing.
Asistentica za planiranje