Izazovi rada s dionicima

Tko je dio-nik? Onaj koji je dio nečega, ima udjela u čemu, su-dionik. A tko su dionici u zaštiti prirode? Svi oni koji imaju svoj udio, prava i/ili interes u zaštiti prirode ili zaštićenom području.

Pri upravljanju nekim područjem, u našem slučaju zaštićenim, važno je načelo participativnosti. To znači da su dionici na različite načine i na različitim razinama uključeni u različite faze upravljanja područjem.

Upravljač, bez obzira na svoje aktivnosti, ne može osigurati dugoročno očuvanje prirodnih vrijednosti područja bez potpore lokalne zajednice. Učinkovitost upravljanja područjem u pravilu je direktno povezana sa stupnjem razumijevanja, potpore i uključenosti lokalne zajednice u upravljanje. Razine i načini uključivanja dionika u upravljanje mogu biti različiti – od uključenosti u pojedine aktivnosti, preko zajedničkih projekata ili uključivanja u proces planiranja upravljanja, do uključivanja u donošenje značajnih upravljačkih odluka.

Konkretno, lista dionika Međimurske prirode dugi je popis na kojem se nalaze brojne institucije, udruge, društva, zajednice, obrazovne institucije, poduzeća, lokalna i regionalna samouprava, ministarstva i pojedinci iz različitih sektora i područja rada.

Sudjelovanje dionika ima svoje prednosti i rizike, ali predstavlja standard u zaštiti prirode. Isključivanje dionika iz upravljanja zaštićenim područjem rezultira manjkom podrške te ponekad i neprijateljstvom prema javnoj ustanovi te otežava učinkovitu zaštitu područja.

Uključivanje dionika je pristup koji okuplja ljude različitih interesa kako bi razgovarali, dijelili znanje, gradili razumijevanje i dogovorili se kako ići dalje. Cilj je unapređenje komunikacije i donošenje odluka u različitim situacijama.

Ljepota rada s dionicima je u upoznavanju djelokruga rada dionika, razmjeni iskustava, znanja, stavova, savjeta, ideja te u međusobnoj podršci u postizanju zajedničkih ciljeva.

No, ne kaže se bez razloga „najteže je raditi s ljudima“. I rad s dionicima podrazumijeva brojne izazove i napore i iziskuje puno truda i volje. Ponekad je to susret dviju strana koje imaju različito mišljenje i interese o određenim pitanjima koje je tada potrebno pomiriti, uskladiti i pronaći zajedničko rješenje i dogovor na zadovoljstvo sviju. Mnogi ljudi još uvijek nisu svjesni svrhe zaštite prirode, stoga nam je glavni cilj u radu s dionicima njihova senzibilizacija za pitanja zaštite prirode.

Međimurska priroda aktivno radi na suradnji i uključivanju različitih dionika u svoj rad i upravljanje zaštićenim područjem. Jedan dio rada s dionicima usmjeren je na uspostavljanje ili obnovu komunikacije s dionicima koji će biti uključeni u pisanje planova upravljanja zaštićenim područjima u Međimurskoj županiji, dok je drugi dio rada kontinuirana komunikacija i suradnja vezana uz tekuće aktivnosti, projekte i problematiku zaštite prirode.

Obilazak vrijednih staništa s komunalnim redarom Grada Preloga

 

Svjesni smo da je rad s dionicima vrlo kompleksan, ali prijeko potreban, ukoliko želimo osvijestiti da nam očuvanje i zaštita prirode treba biti prioritet ako želimo sebi i budućim generacijama omogućiti kvalitetan život i uživanje u svim blagodatima koje nam priroda pruža.