Leptiri – tajanstveni stanovnici šuma Mure i Drave

Ove godine započelo je prvo sustavno istraživanje danjih i noćnih leptira Regionalnoga parka Mura-Drava na području Međimurske županije. Istraživanje se provodi u sklopu projekta Riverside, a provodi ga Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u suradnji s Udrugom Hyla.

Do sada su odrađena dva od ukupno četiri većih terenskih obilazaka istraživanoga područja, a nastavak slijedi tijekom ljeta i jeseni. Danju se istražuju danji, a noću, uz pomoć svjetlosnih zamki i šatora, noćni leptiri.

Svjetlosna zamka za lov noćnih leptira

Hladna i kišna godina s nestabilnim vremenom razlog je vrlo osiromašene faune danjih leptira na području čitave Hrvatske pa tako i istraživanog područja. Do sada je zabilježeno tek nešto manje od tridesetak vrsta danjih leptira, što je puno ispod očekivanoga broja vrsta. S druge strane, hladno vrijeme očigledno nije imalo tako drastičan utjecaj na noćne leptire te je do sada na istraživanome području pronađeno preko 200 različitih vrsta. No, nije sve u brojevima, već u sastavu faune koja je na većini obiđenih lokaliteta vrlo značajna i reprezentativna za dobro očuvane poplavne šume i zamočvarena područja.

Dapače, na svim istraživanim lokalitetima zabilježen je visoki udio močvarnih vrsta noćnih leptira, koji se smatraju jednom od najugroženijom skupinom stanišnih specijalista. Razlog tome je drastično smanjenje močvarnih staništa diljem čitave Europe u posljednjih nekoliko stoljeća. Ovo se posebno odnosi na područje rijeke Mure čije su šume i okolice starih rukavaca dom mnogim rijetkim i ugroženim vrstama noćnih leptira.

Clostera anachoreta

 

 

Mimas tiliae

 

Panemeria tenebrata

 

Ovo istraživanje svakako će udariti temelje svim budućim istraživanjima noćnih leptira Međimurske županije, ali i kontinentalne Hrvatske. No, za obradu rezultata potrebno je još vremena, budući da se istraživanje i dalje nastavlja te će sigurno rezultirati i brojnim drugim zanimljivim nalazima.

 

Autor teksta i fotografija: dr. sc. Toni Koren, viši stručni suradnik, Udruga Hyla