Bregunice u velikom broju na rijeci Dravi

Akcija čišćenja obale rijeke Drave provedena u travnju donijela je rezultate!

Djelatnici Međimurske prirode ovih dana provodili su monitoring bregunica na međimurskim rijekama, a najveća populacija bregunica zabilježena je upravo na dijelu očišćene obale na rijeci Dravi kod Gornjeg Hrašćana. Na 150 metara očišćene obale zabilježeno je oko 300 manjih i većih rupa koje su izbušile bregunice kako bi u njima napravile gnijezdo za svoje potomstvo. Osim toga, i u zraku je bila velika gužva i buka jer je 50-ak ptica neprekidno ulijetalo i izlijetalo iz gnijezda, vjerojatno neke donoseći hranu svojim mladuncima.

Monitoring bregunica na rijeci Dravi
Priprema čamca za plovidbu
Djelatnici Međimurske prirode u monitoringu čamcem

Treba napomenuti da je monitoring proveden pomoću čamca i opreme koju je Međimurska priroda nabavila iz projekta Riverside. Naravno, djelatnici su prije izlaska na rijeku pohađali edukaciju o sigurnom upravljanju plovilom!

Jeste li znali da par bregunica u jednom danu prilikom sezone gniježđenja može pojesti do 10.000 komaraca?

Ako vas je ova informacija iznenadila nadamo se da ste shvatili zašto je ova volonterska akcija super!