Prošećite livadom!

Idealno je vrijeme da se uputite na neku od livada u svojoj okolici. Sunčani ljetni dani idealno su vrijeme za uživanje u letu dnevnih leptira i mirisu cvjetne livade, zar ne? Možda i ne! Zašto?

Ovih dana Međimurjem lutaju istraživači noćnih i dnevnih leptira kako bi utvrdili raznolikost vrsta za buduća praćenja stanja, ali i za zaključke o stanju prirode na određenim lokacijama. Nakon više od 15 terenskih dana po travnjacima Međimurja istraživači zaključuju da je stanje po pitanju dnevnih leptira na terenu alarmantno. Kako općenito u Hrvatskoj zbog evidentnih klimatskih promjena te izrazito kišnog svibnja tako i zbog sve ubrzanijeg širenja invazivnih stranih vrsta na mjestima gdje se livade više ne kose ili gdje nema stoke na ispaši. Možemo zaključiti da naše livade nestaju… Nestaju nam riznice raznolikosti živog svijeta, ti značajni biseri prirode koji su nastali djelovanjem čovjeka, ali će i nestati ne djelovanjem čovjeka.

Ručna košnja livade zarasle invazivnim biljnom vrstom zlatošipkom

Zaista je vrijeme za djelovanje! Zaštita priroda se ne odnosi samo na 10-ak ljudi kojima je to profesionalni zadatak već na svakog od nas ponaosob. Kako možeš konkretno pomoći očuvanja naših travnjaka? Kosi livadu koju imaš u vlasništvu i pronađi sijenu novu namjenu ako nemaš stoke u domaćinstvu. Uključi se u sustav financijskih potpora za košnju i održavanje travnjaka visoke prirodne vrijednosti. Nauči prepoznati invazivne strane vrste te ih prijavi. U tome će ti pomoći aplikacija Invazivne vrste u Hrvatskoj. Potraži je na svom mobitelu!

Preuzmite aplikaciju i naučite više o invazivnim stranim vrstama

Podsjetimo se da zaštita prirode pa time i livada nije potrebna zbog tamo nekih leptira kojima ne znamo ni ime nego da očuvamo resurse neophodne čovjeku za opstanak! Koliko ono dugo čovjek može bez vode ili zraka???