Fotografija mjeseca (listopad 2021)

Autor fotografije: Roberta Radović, motiv: 1. Eko kotlić na Trgu Međimurske prirode