Ima li rezultata nakon godine dana?

Godina je prošla, godišnja doba se izmjenjuju i postavlja se pitanje ima li novosti u zaštiti prirode. Aktivnost izrade planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na pola je puta. Znači da imamo još godinu dana da izradimo tri plana upravljanja koji obuhvaćaju tri zaštićena područja i osam područja ekološke mreže u Međimurskoj županiji.

Tri plana upravljanja

Plan upravljanja za Regionalni park Mura-Drava prednjači u aktivnostima, s obzirom na to da je prvi počeo, ali je i najopsežniji. Za cijeli park koji prolazi kroz pet županija, izrađuje se jedan dokument. Sukladno tome, njegova izrada je najkompleksnija. Nedavno su počele aktivnosti i za izradu plana za Spomenik prirode Bedekovićeve grabe i Natura područja Međimurje i Donje Međimurje. Uskoro će se za navedeni plan održati prva interna radionica sa zaposlenicima Međimurske prirode, stručnjacima koji vode projekt i predstavnicima MINGOR-a, na Trgu međimurske prirode 1 u Križovcu. Početkom sljedećeg mjeseca započet će i izrada posljednjeg plana za Natura područje Mačkovec – ribnjak.

Radionice

Prije gotovo dva mjeseca sastali smo se na prvoj dioničkoj radionici za Regionalni park Mura-Drava koja se održala u Virovitici. Okupilo se oko šezdeset dionika iz različitih sektora. Svoje mišljenje su dali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, HEP-a, lovačkih i ribolovnih saveza, turističkih zajednica, upravnih odjela, veleučilišta i fakulteta, ekoloških udruga, sportskih zajednica, jedinica lokalnih samouprava, razvojnih agencija, zavoda za prostorno uređenje i mnogi drugi. Radionicu su vodile stručnjakinja za planiranje upravljanja Ivana Vasić i facilitatorica Ivana Laginja iz firme Particip GmbH.

Dionici su imali priliku navesti svoj doprinos prirodi, ali i predložiti ideje i mogućnosti za još bolje upravljanje zaštićenim područjem. Kasnije su iznosili sve trenutne pritiske, ali i prijetnje s kojima se Regionalni park Mura-Drava može suočiti.

Prva dionička radionica u Virovitici – rad po skupinama

Na kraju je dionicima predstavljena vizija, uz mogućnost izmjene. Ona prikazuje kako bi neko područje trebalo izgledati za deset godina. Ovako zaštićeno područje Regionalnog parka vidimo mi: “Područje Mure i Drave je jedinstven prostor očuvane prirodne dinamike rijeka, mozaika šuma, vlažnih staništa i travnjaka od međunarodne važnosti i značaja na kojem čovjek kvalitetno/dobro živi te razumije i poštuje prirodu.”

U listopadu smo se sastali u Virovitici na trećoj internoj radionici za plan upravljanja za Regionalni park Mura-Drava. Na njoj su sudjelovali predstavnici javnih ustanova za zaštitu prirode, stručnjaci te predstavnici MINGOR-a. Zajedno smo radili na temama upravljanja i pripadajućim ciljevima upravljanja kako bismo ih mogli predstaviti dionicima na dioničkoj radionici.

Treća interna radionica u Virovitici

U studenom se održala druga dionička radionica u Osijeku. Tema je bila ciljevi upravljanja te aktivnosti upravljanja. Dionici s područja Regionalnog parka Mura-Drava imali su prilike dati svoje mišljenje i nadopuniti ciljeve upravljanja za pojedine teme te predložiti aktivnosti koje bi u sljedećih deset godina doprinijele boljem upravljanju i očuvanju te promociji zaštićenog područja. Radionica je bila organizirana za dionike iz Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, a vodili su je glavni stručnjak za facilitaciju Goran Gugić te dodatne stručnjakinje za planiranje upravljanja, Ivana Lozjanin i Đurđica Janjić. Tematski ista radionica za „naše“ dionike održat će se u veljači sljedeće godine.

Druga dionička radionica u Osijeku

Godina je prošla, novosti ima, ali nas još puno posla čeka u sljedećih godinu dana, do završetka ovog projekta.

Autorica teksta: Ivana Horvat, asistentica za planiranje