Inovativnost će očuvati Bedekovićeve grabe

U sjedištu Javne ustanove Međimurska priroda održana je Prva interna radionica Radne grupe za planiranje unutar projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.” Tema radionice bila je PU 062: Plan upravljanja spomenikom prirode Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje. Bitno je naglasiti kako je ova interna radionica značila prvu faza Plana upravljanja 062. Uz djelatnike Međimurske prirode, sudionici radionice održane 21. prosinca 2021. godine bili su Ivana Horvat asistentica koja za Međimursku županiju i Međimursku prirodu radi na planiranju upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima. Članovi radne grupe bili su potom Tatjana Ćaćić i Gordana Zwicker Kompar iz Ministarstva za gospodarstvo i održivi razvoj te stručnjaci koji vode projekt Biljana Opačić, Vesna Vukadin i Ognjen Škunca.

Konstruktivnu atmosferu radionice opisala je asistentica Ivana Horvat:

– Trenutno smo na prvoj fazi i organiziranju cijelog procesa. Tijekom radionice smo se upoznali s problematikom cijelog područja spomenika prirode Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje, od toga koje su ciljne vrste očuvanja, njihova staništa i cijeli proces planiranih aktivnosti. Radilo se i na analizi dionika koji će biti uključeni u cijeli taj proces. Utvrdio se i pregled literature koja će se koristiti. Na kraju radionice svi članovi radne grupe donijeli su zajednički zaključak kako se dosta toga na navedenim područjima radi, ali da bi svakako ubuduće trebalo uvesti neka nova inovativna rješenja s ciljem očuvanja bioraznolikosti i vrijednosti Bedekovićevih graba i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje.

Radionica je održana u dvorani “Kukuvija” u sjedištu Javne ustanove Međimurska priroda