Projekti Riverside i Eco Bridge ušli u posljednju trećinu provedbe

Kroz godine provedbe projekata naučili smo da gotovo svaki projekt možemo podijeliti u tri faze, odnosno trećine u razdoblju provedbe. Prva trećina u pravilu bude zagrijavanje, upoznavanje s projektnim partnerima i projektnim područjem te odredbama ugovora i ostale relevantne dokumentacije. U drugoj trećini se polako pokreću konkretne aktivnosti, da bi se u završnoj trećini projekta one provodile u maksimalnoj brzini. Kako god na početku projekta vi htjeli to izvesti drugačije, u pravilu pa gotovo uvijek ispadne kako je opisano. Projekti koje trenutno provodimo, Riverside i Eco Bridge, ušli su u posljednju trećinu provedbe, dakle, najintenzivniju.

Oba projekta financiraju se iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., s provedbom su započeli 1. rujna 2020. godine i provode se do 31. kolovoza 2022. godine.

Zimski dio godine iskoristili smo za jačanje kapaciteta djelatnika ustanove pa trenutno organiziramo dvije edukacije. U sklopu projekta Riverside provodi se radionica za djelatnike ustanove o radu s alatom QGIS, dok se u sklopu projekta Eco Bridge provodi intenzivan trening prepoznavanja ptica, na kojem osim djelatnika ustanove sudjeluju i vanjski suradnici.

Do završetka projekta Riverside, odnosno do kraja kolovoza ove godine, kao projektne aktivnosti provest ćemo zajedno s volonterima još dvije akcije na terenu, prvo akciju spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama na lokalitetu Križopotje, a potom akciju čišćenja riječne obale kao pripremu za gniježđenje ptica, prvenstveno bregunica. Zahvaljujući opremi nabavljenoj kroz projekt i ove godine će se provesti monitorinzi više vrsta ptica (bregunica, pčelarica, vodomar) te riječnog raka na području Međimurske županije. Izradit će se projektno-tehnička dokumentacija uređenja podruma u zgradi sjedišta ustanove čije se uređenje planira u nekom od sljedećih projekata. Time će Centar za posjetitelje Med dvemi vodami dobiti novi edukacijsko-interpretacijski sadržaj vrhunske kvalitete. Međimurska priroda bit će nakladnik knjige koja će biti koncipirana kao zbornik radova više autora na temu iskustava u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima na lokalnoj razini. Također će se raditi na promociji i vidljivosti Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kroz postavljanje edukacijskih tabli te putem medija.

Akcija spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama na lokalitetu Križopotje prošle je godine odrađena po prvi put, a brojke su pokazale da je upravo taj lokalitet jedna od najvećih crnih točaka u Međimurju po pitanju stradavanja vodozemaca na prometnicama

Aktivnosti projekta Eco Bridge do kraja provedbe obuhvaćaju prvenstveno izradu nekoliko strateških i planskih dokumenata, prije svega studije o bioraznolikosti u parkovima Perivoj Zrinski i Centar znanja u Čakovcu s prijedlozima mjera poboljšanje stanja, od kojih će se jedan dio realizirati već u fazi provedbe projekta. Izradit će se plan interpretacije za SPA Perivoj Zrinski s čijom ćemo se realizacijom baviti u nekom od sljedećih projekata. Također, utvrdit će se lokacije koje su pogodne za aktivnost promatranja ptica na području obuhvata Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Međimurska priroda bit će nakladnik knjige o važnosti parkova u urbanim ekosustavima koja će biti tiskana u travnja ove godine, a pred sam kraj projekta organizirat će međunarodnu konferenciju s ciljem razmjene iskustava u upravljanju zaštićenim područjima. Organizirat će se i nekoliko edukativnih događanja za širu publiku, počevši s promatranjem ptica na Marini Prelog 6. veljače.

Nekoliko intenzivnih mjeseci nas očekuje do kraja provedbe trenutnih projekata, a već polako radimo na pripremi novih. Podsjetimo, i projekt Riverside i Eco Bridge financiraju se iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska u iznosu od 85 %, dok ostatak sredstava osiguravaju projektni partneri.