Eco Bridge: Druga javna tribina o revitalizaciji Perivoja Zrinski

Na poziv Grada Čakovca u utorak 15. ožujka 2022. godine održana je u zgradi Scheier javna tribina u sklopu projekta Eco Bridge na temu obnove Perivoja Zrinski.  Sudionici tribine bili su Toni Fažon voditelj projekta, Renata Hrastić Baksa, predsjednica Suradničkog vijeća za zelene površine Grada Čakovca, Zdenko Bogović u ime stručnog nadzora prve faze obnove Perivoja, Sandra Majsen iz Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Damira Vresk iz razvojne agencije Grada Čakovca ČakRa, Siniša Golub iz Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i Daniel Hampamer iz građanske inicijative “Park je naš, a ne samo vaš”. Tribinu je moderirala Biljana Opačić. Uz dvadesetak osoba iz kruga zainteresirane javnosti tribini je nazočila i gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Dvosatna panel rasprava u koju je bila uključena i publika zaokružena je s tri zaključka. Projekt Eco Bridge prva je faza početka revitalizacije Perivoja i po njegovom završetku treba nastaviti obnovu čakovečkog parka. Studija Hrvatskog šumarskog instituta prema kojoj je dosad temeljena revitalizacija treba se odbaciti jer ne udovoljava željama javnosti. Stoga će se krenuti u izradu nove studije pri čemu će se obavezno uz struku uzeti u obzir i mišljenje javnosti. Revitalizacija Perivoja nije moguća preko noći.