Najizazovnija faza izrade planova upravljanja

Kako se bude proljetnice, tako se „bude“ i aktivnosti na izradi planova upravljanja. Prošlo je već 14 mjeseci, više od polovice vremena projekta, no pitanje je u kojoj su fazi planovi upravljanja.

Najkompleksniji plan upravljanja se odnosi na Regionalni park Mura-Drava s pripadajućim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). On uključuje 14 zaštićenih područja i 12 područja ekološke mreže. Regionalni park se proteže kroz pet županija te izrada navedenog plana iziskuje puno više koordinacije. Na njemu se radi već četrnaest mjeseci, a do kraja nam je ostalo još osam. Od pet dioničkih radionica, odradili smo dvije te nam se uskoro bliži treća koja će se održati u Koprivnici za točno tjedan dana, 8. ožujka 2022 godine. Cilj radionice je predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme. Osim održavanja radionica, priprema se Drugi output kao pokazatelj završetka druge, najizazovnije faze izrade planova upravljanja koji je ujedno temelj za sam plan. Kako je bilo na Prvoj i Drugoj dioničkoj radionici, pročitajte OVDJE.

Završena je prva, takoreći pripremna faza gdje se radi na strukturiranju procesa planiranja za Plan upravljanja Spomenikom prirode Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje (PU 062). Ta područja povezuje zajednička karakteristika – kritično ugrožene vrste leptira, veliki livadni i zagasiti livadni plavac. Osim njih, važna nam je i ostala flora i fauna kao što su biljka krvara koja raste na vlažnim livadama Bedekovićevih graba. Zatim kockavica u Donjem Međimurju, druge vrste leptira (kiseličin vatreni plavac, danja medonjica) te hrastovo-grabove šume. Krajem prošle godine održana je Prva interna radionica na kojoj su sudjelovali djelatnici Međimurske prirode, djelatnice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te stručnjaci iz Participa. Sastali su se kako bi potvrdili strukturu procesa, predstavljen im je pregled prethodnog upravljanja te se odlučivalo o načinu uključivanja dionika. Trenutno su u tijeku pripreme za Prvu dioničku radionicu koja će se održati u travnju. U međuvremenu će se pisati konkretni dijelovi plana upravljanja, prikupljati i obrađivati podaci kako bi plan upravljanja bio gotov i usvojen kako je planirano – do 31. listopada.

Zadnji, ali ne manje važan plan odnosi se na Plan upravljanja ekološkom mrežom Mačkovec – ribnjak. Prva interna radionica, kao aktivnost prve faze, planirana je u travnju. Nakon nje slijede tri dioničke radionice te samo usvajanje plana do kraja listopada ove godine.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje