NATJEČAJ za radno mjesto čuvara prirode – pripravnika: Rezultati 1. kruga testiranja

KLASA: 112-06/22-01/1

URBROJ: 2109-63-03-22-11

Križovec, 4. ožujka 2022.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto čuvar prirode – pripravnik u Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode koji je objavljen 4. veljače 2022. godine u Narodnim novinama broj 16/2022, povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA

TESTIRANJE – drugi krug

  1. Sukladno rezultatima pismene provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za radno mjesto čuvar prirode – pripravnik na određeno vrijeme, održane dana 2. ožujka 2022. godine, u drugi krug testiranja znanja iz posebnog dijela – znanje stranog jezika (engleski ili njemački) i znanje rada na računalu pozivaju se sljedeći kandidati čija su imena i prezimena označena inicijalima i godinom rođenja u priloženoj tablici 1.
  2. Testiranje pod točkom 1. ove Obavijesti održat će se dana 9. ožujka 2022. godine u sjedištu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće, s početkom u 10.00 sati i u trajanju od 45 minuta, u skladu s uputama koje su kandidati primili elektronskom poštom.
  3. U privitku ove Obavijesti nalaze se rezultati svih kandidata koji su pristupili pismenoj provjeri znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova za radno mjesto čuvar prirode – pripravnik, čija imena i prezimena su označena inicijalima i godinom rođenja.
  4. Kandidati koji su na pismenoj provjeri znanja ostvarili najmanje 50,01% od ukupnog broja bodova (34/67) ostvarili su pravo na pristupanje drugom krugu testiranja.
  5. U slučaju da kandidat ne pristupi pismenoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja