Međimurski dan rijeke Mure – 18. travnja

Rijeka Mura čest je motiv opjevan u kajkavskim tradicijskim pjesmama. Roditelji sve više odabiru ime za svoje djevojčice upravo po nazivu te najsjevernije hrvatske rijeke. Snažno je to ime. Jer rijeka Mura u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti istovremeno razdvaja i spaja kulturni identitet Međimuraca sa susjednom Slovenijom i Mađarskom. Živopisna je to i dinamična rijeka. U svom protoku kroz Međimurje do ušća u Dravu tvori brojne meandre, rukavce i bare. Još uvijek se u tim najvrednijim područjima njezina toka može doživjeti jedinstven život flore i faune, prorijeđenih ili čak nestalih vrsta života u Europi. Jedna je od posljednjih značajno očuvanih europskih nizinskih rijeka gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne ekološke, biološke, kulturne i estetske vrijednosti.  Održavanje tog odnosa nužno je da bi se one sačuvale i za generacije koje dolaze.

Od 18. travnja 2001. godine Mura je s pripadajućim širim područjem proglašena uredbom Međimurske županije kao značajan i zaštićen krajobraz. Taj se datum obilježava kao Međimurski dan rijeke Mure.

Značajni krajobraz rijeke Mure ujedno je dio Regionalnog parka Mura-Drava,  Ekološke mreže Natura 2000  te Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Značajnim krajobrazom rijeke Mure upravlja Međimurska priroda – Javna ustanova  za zaštitu prirode.

Znate li gdje izvire?  Mura izvire pod golemom stijenom na 1898 m n. v. u srcu Nacionalnog parka Hohe Tauern u Austriji.  Biti na samom izvoru Mure, poseban je doživljaj i ponos svakog Međimurca.  Više o prošlogodišnjem odlasku djelatnika Javne ustanove Međimurska priroda na izvor Mure pogledajte OVDJE.

Nemojmo zaboraviti čuvati je. Stoga krilatica “Čuvajmo rijeku Muru” neka ne bude samo još jedan patetičan apel. Naka on živi u nama, u kroz naše misli i konkretna djela u domeni očuvanja prirode. Ne samo zbog nas samih – već za našu djecu i njihovu budućnost.

I na kraju, dobro je znati: Javna ustanova Međimurska priroda i Centar za posjetitelje Med dvemi vodami povodom 18. travnja i Međimurskog dana rijeke Mure, ali i povodom sportsko-rekreativne biciklijade BIMEP omogućuje na Uskrsni ponedjeljak 18. travnja 2022. godine posjetiteljima Centra razgled postava i galerija Mura i Drava uz popularnu cijenu ulaznice od svega deset kuna.