Trening u Gospiću

Mjesec svibanj obilježen je Međunarodnim danom bioraznolikosti, Tjednom zaštite prirode te mnogim aktivnostima na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. U sklopu navedenog projekta izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže. Mnogi dionici bitni za izradu planova ovaj mjesec sudjelovali su na tematskim radionicama na temu šumarstva, poljoprivrede, vodnog gospodarstva i ribolovstva. Osim toga, Međimurska priroda sudjelovala je i na treningu planiranja upravljanja. 

U prostorijama Javne ustanove „Park prirode Velebit“  od 11. do 13. svibnja 2022. godine održao se tematski trening modul „Planiranje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“. Trening je dio Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode, a posvećen je edukaciji dionika za upravljanje ekološkom mrežom. Izvodi ga zajednica ponuditelja DvokutECRO i ZaVita. Sudionici treninga bili su djelatnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, asistenti iz tvrtke Particip GmbH koji rade na projektu izrade planova upravljanja te službenici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Veliku ulogu u prenošenju znanja imali su vrhunski predavači. Voditeljica Službe za razvoj mreže zaštićenih područja, u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Irina Zupan, glavna stručnjakinja za planiranje upravljana, Vesna Vukadin, stručna voditeljica u Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode, Mihaela Mesarić i vodeći stručnjak koji vodi društvo Zavita d.o.o., Matjaž Harmel bezrezervno su svoje znanje i iskustvo dijelili sudionicima.

Osim slušanja predavanja, trening je osmišljen na način da dionici i aktivno sudjeluju u zadacima. Nakon svake odslušane teorije, isto se utvrđivalo u praksi. Radilo se na mnogim temama, od identifikacije, analize i uključivanja dionika, što je jedan od prvih koraka u planiranju upravljanja, do prilagodbe aktivnosti plana na godišnju razinu planiranja.

Vjerojatno svima najljepši dio bio je terenski obilazak Baških Oštarija gdje smo na konkretnom primjeru mogli odraditi evaluaciju stanja i identificirati problematiku. 

Ovo je bio još jedan u nizu treninga u kojem su sudjelovali pojedini djelatnici iz Međimurske prirode, kao polaznici, ali i predavači.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje