Monitoring lastavica i piljaka u Međimurskoj županiji u 2022. godini

Optimalno razdoblje za monitoring lastavica i piljaka je kraj svibnja i prva polovica lipnja, pa je tako tijekom mjeseca lipnja ove godine proveden monitoring lastavica i piljaka na području Međimurske županije na ukupno 6 kvadranata veličine 1 x 1 km. S obzirom da dijele gotovo ista staništa i gnijezde u isto vrijeme monitoring se obavlja za obje vrste istovremeno. Najčešće gnijezde u selima i manjim sredinama i to u blizini domaćih životinja. Iznimno dolaze i u gradovima. Gnijezda najčešće smještaju na razne prateće objekte, prvenstveno one u kojima borave domaće životinje, ali i u garaže, nedovršene kuće i slično. Na području Međimurske županije utvrđeno je 12 kvadranata (1 x 1 km)  na kojima se obavlja monitoring u cilju praćenja promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti lastavica i piljaka. Ove godine, terenske obilaske kvadranata i prikupljanje podataka u potpunosti su odradili volonteri, nakon što su prethodno educirani o obavljanju monitoringa od strane djelatnika ustanove. 

Monitoring lastavica i piljaka u Međimurskoj županiji provodio se je i 2016., 2017. i 2018. godine te ponovno na istim kvadrantima prošle 2021. i ove godine, a uspoređujući rezultate monitoringa s onima iz ranijih godina, možemo zaključiti da je stanje praćenih populacija stabilno s manjih odstupanjima prema većoj ili manjoj brojnost viđenih jedinki i gnijezda ovisno o lokalitetu provođenja monitoringa.

Znate li razlikovati lastavicu od piljka?

Lastavice (Hirundo rustica) su najpoznatije od svih vrsta lastavica. Lako ih je prepoznati po vanjskim repnim perima koja su dosta duža od ostatka repa, jednolično tamnoj leđnoj strani, te po svijetloj donjoj strani tijela uz iznimku grla koje je tamnije u kombinaciji tamno crvene i plave boje. U letu se najčešće prepoznaje kao ptica s tamnim grlom, bijelim trbuhom, tamnom leđnom stranom tijela i dugim repnim perima. U Hrvatsku dolazi krajem ožujka ili početkom travnja (iznimno se jedinke mogu opaziti već početkom ožujka), a odlazi u rujnu i početkom listopada. Gnijezdo najčešće smješta zavučeno u unutrašnjost objekta za razliku od piljka koji gnijezdo najčešće smješta pod krovove i nadstrešnice. Lastavica radi zdjeličasto gnijezdo od blata, zalijepljeno na zid ili gredu, najčešće neposredno ispod stropne plohe, ali na način da je gnijezdo uvijek otvoreno s gornje strane. U jednoj sezoni može gnijezditi dva puta. Leglo najčešće ima 4-5 jaja koja ženka poliježe po jedno dnevno. Inkubacija (samo ženka) započinje s zadnjim polegnutim jajem te se nakon 15-ak dana simultano izvaljaju pilići. Oba roditelja hrane mlade kojima treba 20-ak dana do izlijetanja iz gnijezda. Do pune samostalnosti mladim pticama treba još nekoliko tjedana roditeljske skrbi i hranjenja.

Gnijezdo lastavica
Fotografija 1. Gnijezdo lastavica

Korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se laste hrane. Također, nestanak stoke (osobito goveda) iz staja smanjuje i broj lastavica. Stoka u štalama osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se lastavice hrane.

Piljak (Delichon urbicum) je jedina ptica iz porodice lastavica u regiji s upadljivo bijelom trticom i donjim dijelom tijela potpuno bijelim. Odozgo su piljci crni s plavim odsjajem. Juvenilne jedinke su smećkasto obojene. Za razliku od lastavice, rep je tek plitko rašljast. Duljina ptice je otprilike 12 cm, dok je raspon krila 26 – 29 cm. Lete na većim visinama od lastavica. U Hrvatsku piljci stižu tijekom ožujka te se zadržavaju do listopada. Za razliku od lastavica, piljci svoje gnijezdo smještaju s vanjske strane zgrada, ispod nadstrešnice ili krova. Grade kuglasto gnijezdo od blata, a ulaz je kroz mali otvor na vrhu jedne strane. Sezona gniježđenja u Hrvatskoj traje od kraja travnja do rujna. U jednoj sezoni može imati 2 legla. U leglu je najčešće 3 – 5 jaja. Inkubacija jaja prosječno traje 14 – 16 dana. Mlade othranjuju oba roditelja, a treba im oko 15 dana do izlijetanja iz gnijezda. Nakon godinu dana, mladi postaju spolno zreli.

Gnijezdo piljaka
Fotografija 2. Gnijezdo piljaka

Izvor: Dumbović Mazal, V., Lucić, V. (2015): Monitoring lastavica i piljaka u Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu prirode i Udruga BIOM, Zagreb.