Tradicionalno splavarenje rijekom Dravom i Dunavom od Varaždina do Vukovara

U petak, 17. lipnja u mjestu Donja Dubrava započinje već tradicionalni spust Drava – Dunav, Varaždin – Vukovar 2022, kojeg organiziraju članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora – Podružnica Varaždinske županije. Ovo već tradicionalno splavarenje rijekom Dravom i Dunavom od Varaždina do Vukovara održava se 16. godinu za redom i jedan je od programa kojima će se tijekom ove godine obilježiti 31. godišnjica odlaska Zasebne postrojbe PU Varaždinske u obranu grada heroja Vukovara te odati počast Varaždinskim braniteljima koji su 1991.poginuli u Vukovaru.

Spust od Donje Dubrave do Vukovara traje 7 dana, tijekom kojeg je predviđeno i kampiranje u Križnici, Sopju, Nardu i Aljmašu, s konačnim završetkom putovanja u Vukovaru. Kako je rijeka Drava i višestruko zaštićeno područje (područje Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000), podršku ovogodišnjem spustu dalo je i Sveučilište Sjever, kao i JU „PRIRODA Varaždinske županije“.

Naime, tijekom spusta provesti će se i istraživanje kvalitete vode rijeke Drave unutar ovog zaštićenog područja u Varaždinskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, i to uzimanjem uzoraka vode radi ispitivanja fizikalno-kemijskih parametara. Istraživanje se provodi za potrebe znanstvenog istraživanja “Statistička kontrola kvalitete rijeke Drave” istraživačke skupine voditeljice izv.prof.dr.sc. Lovorke Gotal Dmitrović sa Sveučilišta Sjever, koja će također biti jedna od sudionica ovogodišnjeg spusta.

Tradicionalan spust Drava – Dunav, Varaždin – Vukovar prilika je i za promociju međunarodno zaštićenog područja Petodržavnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je najveće zaštićeno riječno područje u Europi i prvi rezervat biosfere koji je uspostavljen između pet država u svijetu. Prekogranična dimenzija područja uz rijeku Dravu temelj je za međusobno povezivanje i suradnju te ujedno i potencijal za buduće zajedničke projekte koji doprinose očuvanju prirode, održivom turizmu i očuvanju tradicijske baštine.

izvor: JU PRIRODA Varaždinske županije