Knjiga sažetaka Stručni skup na temu „Priroda kao zadaća – praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima“

U organizaciji Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode 11. srpnja 2022. godine održan je međunarodni Stručni skup na temu „Priroda kao zadaća – praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima“. Organiziran je u sklopu projekta Eco Bridge i održan u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TIC) u Čakovcu. Okupilo se više od 60 stručnjaka iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske koji su razmijenili praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima uključujući NATURA 2000 područja i područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Sažetak njihovog izlaganja predstavljen je u Knjizi sažetaka. Trojezična je, na hrvatskom, mađarskom i engleskom, na sveukupno 28 stranica. Knjiga sažetaka objavljena je u digitalnom obliku.