Na ptičarenju u Žabniku zabilježene 23 ptičje vrste

Svaka ptica pjeva na svoj način i svaka je ponosna na svoje perje. Kako ih razlikovati i kako ih prepoznati? Odgovore na to dale su  Sara Srša i Mihaela Mesarić, stručne djelatnice Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode na ptičarenju provedenom na poučnoj stazi Svetomartinska Mura.

Uvod u promatranje ptica dale su Sara Srša i Mihaela Mesarić iz Međimurske prirode

Ptičarenje organizirano u subotu 30. srpnja u sklopu Dana turizma 2022. u Svetom Martinu na Muri pamtit će se po odličnoj atmosferi koju nimalo nisu umanjile kišne kapi. Ptičarska ekipa okupila se kod promatračnice za ptice na lokalitetu Žabnik, a koji se nalazi na području Regionalnog parka Mura-Drava. Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza Svetomartinska Mura ptičarima je otkrila svoju raskošnu bioraznolikost.

Durbini su omogućavali vidjeti ptice blizu ko na dlanu

U svega dva sata ptičarenja zabilježene su čak 23 ptičje vrste. Siva i bijela čaplja, bijela roda, gak, riđa štijoka, mlakuša, divlja patka, pupavac, žuta strnadica, vuga, zelendur, brgljez, veliki djetlić…tek dio je ptica što su ih okupljeni ptičari promatrali kroz dalekozore i durbine. Opremu za promatranje ptica osigurala je Međimurska priroda, kao i priručnike Ptice Hrvatske i Europe. Riječ je o knjizi, najboljem vodiču za prepoznavanje ptica u Europi. Može se nabaviti na mrežnoj stranici Udruge BIOM.

Kod pašnjka međimurskog konja opaženi su veliki djetlić, vuga, brgljez, pupavac…

Mesarić i Srša uvele su zainteresirane ptičare u bogatstvo raznolikosti ptičjih vrsta koje nas okružuju. Svoja su znanja unaprijedile ove godine na zahtjevnom višemjesečnom “Treningu prepoznavanja ptica” koju je provela upravo Udruga BIOM u sklopu projekta Eco Bridge.

Promatranje ptica na Svetomartinskoj Muri provedeno je također unutar navedenog projekta. Osobito raduje što su interes za promatranje ptica uz odrasle, iskazala djeca i mladi.

promatranje ptica Svetomartinska Mur
Ptičarska ekipa najavila je da će se i ubuduće odazvati ptičarenju u organizaciji Međimurske prirode

Ovaj događaj organiziran je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.