Prstenovana roda iz Kotoribe nakon 4 godine vratila se u Međimurje i ima mlade

Osim sustavnog praćenja stanja populacije bijele rode u Međimurskoj županiji, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodi i aktivnost prstenovanja mladih ptica u gnijezdima. Prstenovanje se provodi u suradnji s ovlaštenim prstenovateljima i Zavodom za ornitologiju HAZU. Tijekom prstenovanja  pticama se na noge stavlja jedan ili više prstenova koji nose jedinstvenu oznaku. Na taj je način svaka ptica individualno prepoznatljiva.

Ovog ljeta na području Međimurske županije zabilježen je zanimljiv nalaz. Odrasla bijela roda (Ciconia ciconia)  iz Vularije u čijem gnijezdu su dvije mlađe jedinke ima prsten. Provjerom broja u prstenovačkoj bazi utvrđeno je da jedinka prstenovana 27. lipnja 2018. godine u gnijezdu u Kotoribi. Nakon četiri godine vratila se u Međimurje, i ima gnijezdo u Vulariji s dvije mlade rode.

Prstenovanja roda u Međimurskoj županiji

Ovlašteni prstenovatelj Boris Božić nalaz je prokomentirao:

– Ova bijela roda rođena je u Kotoribi 2018. godine. Bila je jedna od tri male rode koje su odrastale na električnom stupu u ulici Ruđera Boškovića 61 (Kotoriba 5). Sada kao odrasla roda gnijezdi u Vulariji, udaljenoj nešto više od 25 kilometara od rodnog mjesta. Te 2018. prstenovali smo 28 roda i ujedno je to bila i prva godina kada sam prstenovao rode u vašoj županiji.

U detekciji i istraživanju podataka posebice se istaknuo Antonio Krušelj, čuvar prirode – pripravnik iz Javne ustanove Međimurska priroda.

Ivana Horvat i Antonio Krušelj

Više o ovogodišnjem prstenovanju bijelih roda na području Međimurske županije saznajte OVDJE.

prstenovana bijela roda Vularija
Prstenovana kotoripska roda vratila se u Međimurje. Ima gnijezdo u Vulariji sa dva mlada ptiča