Monitoring kiseličinog vatrenog plavca 2022. godine

Djelatnici Međimurske prirode provode monitoring kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) od 2017. godine. Monitoring se provodi prema nacionalnom programu za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj. Monitoring se provodi dvaput godišnje, u svibnju i početkom lipnja te sredinom ili krajem srpnja i u kolovoza.

Iako pripada plavcima, vrsta je s gornje strane narančasto vatrene boje. Tek s donje strane krila blago se nadzire plava boja. Čak i sam let ove vrste liči na tipičan let plavaca – brz, u više smjerova i teži za lov od nekih drugih mirnijih vrsta leptira. Biljka hraniteljica na kojem ova vrsta polaže jaja su kiselice roda Rumex. Gusjenice se hrane lišćem kiselica, a prezimljuju u sasušenom lišću biljke kojom se hrane.

Podturen je bio ovogodišnja lokacija na kojoj se provodio monitoring. Livada smještena između ribnjaka i glavnog toka rijeke Mure odgovarajuće je stanište za kiseličinog vatrenog plavca. Plavac odabire mozaik vlažnih staništa kao što su močvare, vlažni travnjaci, rubovi rijeka, obale te staništa blizu jezera, rijeka i potoka. Pretežno odabire livade na kojima se pojavljuje kiselica koja mu služi kao glavni izvor hrane.

Ove godine zabilježeno je najviše jedinki tijekom prvog obilaska u svibnju. Zabilježeno je pet jedinki, od toga četiri mužjaka i jedna ženka. Najveći problem opstanku ovog leptira je nestajanje tradicionalne košnje livada. Ovogodišnja lokacija u Podturnu pokazala se kao idealno stanište za plavca, no nepravovremenom i neredovitom košnjom livade na kojoj je bio smješten transekt leptiri su se premjestili na okolne livade u nedostatku hrane.