Spašavanje mlade bijele rode iz Kotoribe

Temeljem dojave našim čuvarima prirode krenuli smo u akciju spašavanja mlade rode iz Kotoribe. Bijela roda (Ciconia ciconia) je strogo zaštićena vrsta, a za njezino stanje zainteresirao se i župan Matija Posavec. Zahvaljujući našoj brzoj intervenciji mlada će roda biti spašena.

Prema riječima biologinje Monike Cindrić iz Međimurske prirode koja između ostalog provodi i monitoring bijele rode, ova je godina osobito intenzivna s događanjima na terenu upravo s ovom ptičjom vrstom.

– U trenutku monitoringa koji je proveden u zadanim terminima prema službenom monitoring programu, zabilježili smo 53 mlade rode. Naravno, nakon provedenog monitoringa brojčano stanje mladih roda se može promijeniti, ističe Cindrić.

Podaci o ovogodišnjem monitoringu bijele rode na području Međimurske županije predstavljeni su u članku autorice Monike Cindrić na poveznici OVDJE.

Ovog ljeta determinirali smo i bijelu rodu koja se vratila u Međimurje da bi imala potomstvo. Provjerom broja u prstenovačkoj bazi utvrđeno je da jedinka prstenovana 27. lipnja 2018. godine u gnijezdu u Kotoribi. Nakon četiri godine vratila se u Međimurje, i ima gnijezdo u Vulariji s dvije mlade rode. Više o tome saznajte OVDJE.