(Ne)uredna priroda – otpalo lišće

Sezona posljednjih uređivanja dvorišta, vrtova i voćnjaka prije dolaska zime je pri kraju. No, ne morate baš pretjerati s uređivanjem. Tradicionalno, uobičajena je praksa da ljudi grabljama pokupe lišće na hrpe, pakiraju ga u vreće i odvezu na lokalno smetlište. No, jeste li sigurni da je to najbolje rješenje za vaše dvorište? Ostavite lišće!

Otpalo lišće, duža nepokošena trava i buseni trave vrijedno su stanište brojnim kukcima i njihovim ličinkama posebice tijekom zimskih mjeseci. Lišće pokriva splet korijenja, čuva vlagu tla, smanjuje stvaranje korova i rast drugih biljaka na travnjaku. Dodatno, lišće se sporo razgrađuje vraćajući važne hranjive tvari i minerale u tlo.

Priroda brine sama za sebe

Pitate se kuda nestane šareni jesenski pokrivač od lišća u šumi do proljeća? Gusjenice lišće uvlače u tlo te ga uz pomoć gljivica i bakterija pretvaraju u humus koji ponovno hrani svog domaćina. Uklanjanjem otpalog lišća, drveću oduzimate hranu koju je samo stvaralo čitavu vegetacijsku sezonu. Zato radije ostavite lišća na travnjaku jer pomažete i smanjenju korištenja umjetnih gnojiva budući da ostavljeno lišće ima funkciju prirodnog gnojiva.

Mnogi grabljaju lišće jer im je važno imati lijepi travnjak, a ispod lišća trava počinje s vremenom nestajati. Naime, travi je potreban izvor energije, sunce, voda i tla i kisik iz zraka da bi procesom fotosinteze za sebe proizvela hranu potrebnu za rast. No, drveću je važno da se riješi trave oko sebe jer mu oduzima toliko potrebne hranjive tvari te svojim odbačenim lišćem potiskuje travu. Neke biljke su otišle i korak dalje u evolucijskim napretku te su razvile prilagodbe i pobrinule se same za sebe tako da je nijedna biljka ne ometa u rastu. Jedna o njih je orah za koji ste sigurno čuli uz njega ne raste nijedna druga biljka. Zašto? Jer u lišće i preko korijenja otrovne tvari koje sprečavaju druge biljke na rast.

Ptice zimovalice rado zalaze u dvorište s hranom (foto: pixabay)

Stoga, razmislite još jednom! Da li ćete utrošiti vrijeme i energiju na uklanjanje otpalog lišća ili ćete ostaviti lišće prirodi da se sama pobrine za njega, a vi ćete uživati u pogledu na ptice koje će sve češće svraćati u vaše dvorište ili vrt u potrazi za kukcima i glistama koje su tu zahvaljujući vašoj (ne)brizi oko grabljanja lišća.