Projekti u 2022. godini

Završne konferencije projekata na kojima smo sudjelovali proteklih tjedana dale su navijestiti da se našim projektima u provedbi bliži kraj. Posljednji dan 2022. godine ujedno će označiti i završetak dva projekta koje je Međimurska priroda u ulozi projektnog partnera provodila od rujna 2020. godine. Projekti pod akronimima “Riverside” i “Eco Bridge” sufinancirani su iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Nakon što smo 2021. godine završili veliki projekt “Med dvemi vodami” koji je značajnije bio usmjeren na izgradnju infrastrukturnih kapaciteta, aktivnosti Međimurske prirode u projektima “Riverside” i “Eco Bridge” bile su usmjerene prije svega na jačanje ljudskih kapaciteta i opremljenosti, ali i na provođenje manjih akcija na terenu koje odmah i direktno doprinose poboljšanju stanja staništa i pripadajućih vrsta.

Djelatnici Međimurske prirode na završnoj konferenciji projekta “Eco Bridge” u mađarskom gradu Letenye

Projekt Riverside ukupnog je budžeta 954.250,40 EUR, a na aktivnosti Međimurske prirode otpada 119.995,00 EUR.

Nabava plovila značajno je unaprijedila rad čuvara prirode na terenu

Najznačajnije aktivnosti Međimurske prirode na projektu Riverside su:

 • nabavljena je potrebna oprema i alat te su provedene akcije spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama na lokalitetu Križopotje (akcija spašavanja tako je proširena na treću crnu točku nakon što se od prije uspješno provodi u Črečanu i Selnici),
 • provedena su istraživanja piškura te danjih i noćnih leptira na području Međimurske županije od strane vanjskih stručnjaka,
 • nabavljena je potrebna oprema te su provedeni monitorinzi bregunice, pčelarice, vodomora i riječnog raka od strane djelatnika Međimurske prirode,
 • nabavljen je kajak za potrebe nadzora terena na vodenim površinama,
 • djelatnici su educirani kroz više provedenih treninga (o sigurnom upravljanju nabavljenim plovilom na vodenim površinama, u području interpretacije baštine, o korištenju alata QGIS),
 • djelatnici su sudjelovali na višednevnom studijskom putovanju u Nacionalni park Krkonoše (Republika Češka) s ciljem razmjene iskustva u upravljanju zaštićenim područjima,
 • izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za uređenje podruma zgrade centra za posjetitelje Med dvemi vodami koja spremno čeka prijavu na neki novi natječaj,
 • tiskano je 1.000 komada knjige “Zašto ta zaštita prirode” koja na 224 stranice donosi pregled primjera dobre prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima.
Četa volontera spremnih za akciju spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicima na već trećoj crnoj točki u Međimurju na kojoj se akcija provodi, Dragoslavec, retencija Križopotje

Projekt Eco Bridge ukupne je vrijednosti 1.372.557,10 EUR, od čega se na aktivnosti Međimurske prirode odnosi 80.882,80 EUR.

Najznačajnije aktivnosti Međimurske prirode na projektu Eco Bridge su:

 • provedeno je istraživanje stanja bioraznolikosti u parkovima u urbanim ekosustavima te su temeljem toga donese mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja od kojih su neke realizirane u sklopu projekta,
 • nabavljen je potreban alat te su provedene dvije akcije čišćenja obale rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana čime je omogućeno gniježđenje više vrsta ptica, prvenstveno bregunica,
 • nabavljena je visokokvalitetna oprema za promatranje ptice (dalekozori, durbini, foto zamke) te je proveden opsežan trening prepoznavanja ptica u trajanju od 7 mjeseci nakon kojeg su djelatnici sposobni prepoznati 150+ vrsta ptica našeg zavičaja po izgledu i glasanju,
 • pokrenuta je biblioteka Kockavica te je izdano prvo izdanje u sklopu iste, 1.000 komada knjige “Parkovi – spona gradova i prirode” u kojoj se s pozicije upravljača, problemski razmatra o stanju, prilikama i izazovima u upravljanju gradskim parkovima i spomenicima parkovne arhitekture,
 • organizirana je jednodnevna međunarodna konferencija s ciljem razmjene iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima na kojoj je sudjelovalo 50-ak stručnjaka iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije,
 • izrađen je plan interpretacije za Perivoj Zrinski na temelju kojeg je Grad Čakovec izradio i postavio edukacijsko-interpretacijske ploče i igrala u Perivoju Zrinski,
 • izrađena je studija o lokacijama promatranja ptica u Međimurskoj županiji.
hotel za kukce 01_resize
Novi hotel za kukce postavljen u Perivoju Zrinski privlači znatiželjnike kreativnih dizajnom

Kako se projektima u provedbi bližio kraj, djelatnici Međimurske prirode su kroz 2022. godinu nekoliko novih ideja zajedno s partnerima pretočili u projektne prijave te prijavili na natječaje čije rezultate ćemo saznati u prvoj polovici iduće godine.

Novopokrenuta biblioteka Kockavica u 2022. godini postala je bogatija za prva dva kapitalna djela koja se bave temama zaštite prirodnih vrijednosti iz perspektive samih upravljača