Obavijest o provođenju javne rasprave

Temeljem čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te Odluke upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje na javnu raspravu (KLASA: 007-04/23-01/1, URBROJ: 2109-63-04-23-03) ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode donosi

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje

Javna rasprava će započeti dana 7. veljače 2023. godine i trajat će do dana 9. ožujka 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje i to:

  1. na službenoj Internet stranici Međimurske prirode,
  2. u prostorijama Međimurske prirode, na adresi: Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće, radnim danom od 10 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja održati će se 16. veljače 2023. godine s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Međimurske prirode, na adresi:

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće.

Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na adresu elektroničke pošte: pisarnica@medjimurska-priroda.info, najkasnije do ponedjeljka, dana 13. veljače 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku s naznakom „Očitovanje na prijedlog Plana upravljanja“
    1. elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@medjimurska-priroda.info
    2. na adresu Međimurske prirode: Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ova Obavijest objavit će se na internet stranici Međimurske prirode: https://www.medjimurska-priroda.info/ i dnevnom tisku regionalnog izdanja novina Večernji list.

mr. sc. Siniša Golub

ravnatelj