18. travnja: Međimurski dan rijeke Mure

Dana 18. travnja 2001. godine, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštićenim Značajni krajobraz rijeke Mure čime počinje moderna era zaštite prirode u Međimurju. Taj dan obilježava se kao Međimurski dan rijeke Mure. Iako je javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije s operativnim radom krenula tek u siječnju 2007. godine, do danas je javnost uvelike senzibilizirana o vrijednostima zaštićenih područja prirode u Međimurju.

Stalna skrb o Muri nikad ne prestaje jer su uvijek aktualne neke prijetnje po zdravlje i vitalnost prirodnog ekosustava kojem je Mura okosnica. Primjerice, iako polako odustaje od te ideje, Slovenija još uvijek planira izgradnju hidroelektrana na toj rijeci, a posljedice te izgradnje trpilo bi i nizvodno Međimurje. Drava je najbolji primjer uništene rijeke i svih promjena u ekosustavu s kojima se danas Međimurje mora nositi.

Iako o Muri brinemo svakodnevno, Dan Mure prilika je da o tome čuje i šira javnost. Zato obilježavamo 18. travnja kao Međimurski dan rijeke Mure.

 

Značajni krajobraz nije samo rijeka Mura u koritu, nego i širi okolni prostor poput živičnjaka u donjem dijelu Međimurja. Neke od općina smatraju da je granica Značajnog krajobraza prevelika, pa predlažu da se ona smanji ili svede na granice Regionalnog parka Mura-Drava. Prije donošenja takve odluke na Skupštini Međimurske županije, trebalo bi izraditi Stručnu podlogu za korekciju granica ZKRM, ishoditi prethodna mišljenja nadležnog ministarstva i tek tada (ako sva mišljenja budu išla u korist smanjenja granica) Skupština MŽ može izglasati promjenu granica.

Dotle, 18. travnja idalje se obilježava kao Međimurski dan rijeke Mure.