Ponedjeljak 11. rujna: Otvorenje izložbe Diverterra i predstavljanje ureda Međimurske županije u novoj zgradi Općine Kotoriba

Od 2019. godine Diverterra putuje i obilazi festivale, obrazovne ustanove, dječje vrtiće i škole te javne ustanove u zaštiti prirode – nacionalne parkove, parkove prirode i županijske te lokalne javne ustanove u Hrvatskoj. Namjera je s edukativnim programom Diverterre upoznati što veći broj djece, učitelja, profesora i edukatora. Dosad na Diverterri pet tisuća posjetitelja U edukativnom programu … Continue reading Ponedjeljak 11. rujna: Otvorenje izložbe Diverterra i predstavljanje ureda Međimurske županije u novoj zgradi Općine Kotoriba